Hirdetés

Tanácsok építkezőknek 1. – Mire figyeljen, amikor telket vásárol

Házépítéskor már a telekvásárlás során számos dolog eldől, így érdemes alaposan megfontolni, milyen adottságú telket vásároljunk.

Családi ház építése előtt az első, döntő lépés a telekvásárlás. És valóban a telek kiválasztása alapvetően meghatározza jövendőnket: milyen házat építhetünk ott, és miként fogjuk magunkat érezni a következő években, évtizedekben.

Az első kérdés, mit is szeretnénk

 • napsütötte kertet,
 • széles utcafrontot,
 • szép panorámát,
 • csendet, nyugalmat vagy épp
 • minél hamarabb szeretnénk eljutni a munkahelyünkre, vagy a belvárosba.

A telekvásárlás szempontjai

A végső döntés előtt menjen el a környékre a hétköznap, munkaidőben is, mert előfordulhat, hogy olyan üzem, műhely van a közelben, amely később megkeserítheti az életét. És érdemes a jövendő szomszédokkal is beszélgetni, akik felvilágosítást adhatnak a környékről.
Természetesen az egyik legfontosabb szempont, mennyi pénz áll rendelkezésünkre.

Mivel a telek árát meghatározza, annak

 • nagysága,
 • elhelyezkedése,
 • beépíthetősége,
 • közművekkel való ellátottsága,
 • tájolása vagy épp
 • domborzata.

A vásárlás előtt feltétlenül kérdezze meg építészét, ő olyan szempontokat is tud, amelyre lehet, az építtető nem is gondol. Így például, ha passzívházat szeretne vagy legalábbis minél energiahatékonyabbat, amely a lehető legtöbb napenergiát hasznosítja, akkor mindenképp déli tájolású telket válasszon.

A következő fontos lépés a helyi építési hatóság megkeresése, mivel ők adnak tájékoztatást, az adott telek beépítési lehetőségeiről és a helyi építési szabályzatról. A kapott információkat azután az építésszel egyeztetve, kiderül megfelel-e a telek az elképzeléseknek.

Előírások

Az elsődleges jogszabály az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK). Emellett a már említett, helyi építési szabályzat az irányadó. Ezek együtt határozzák meg, hogy milyen típusú, mekkora ház kerülhet a telekre, és azon belül, annak melyik részére. Ezekben az előírásokban szerepelnek azok a műszaki követelmények, amelyeket be kell tartaniuk az építtetőnek, a tervezőnek, a kivitelezőnek és a hatóság szakembereinek.

A szabályozási terv tartalmazza a telek beépítési módját, amely lehet:

 • szabadon álló,
 • oldalhatáron álló,
 • zártsorú vagy
 • ikerházas.

A telekvásárlás szempontjai

A helyi építési szabályzat, illetve ennek hiányában az OTÉK vagy a környezetben kialakult beépítési magasság meghatározza a tervezhető építménymagasságot is. Ez egy számított érték, amely az épület átlagos homlokzatmagasságát jelöli.

Ha az átlagos homlokzatmagasság:

 • 3,0 méter, akkor földszintes ház építhető, térdfal nélkül,
 • 4,5 méter, akkor körülbelül 1 méter magas térdfallal számolhat,
 • 6,0 méter, akkor kétszintes épület építhető, térdfal nélkül,
 • 7,5 méter, akkor az épület kétszintes + tetőteres lehet, körülbelül 1 méter magas térdfallal.

A beépítettség legnagyobb mértékét a helyi építési szabályzat határozza meg. Fontos érték még, a zöldterületi hányad, amelyet a helyi építési szabályzat köthet ki, különösen a városokban. A zöldterületi hányad megmutatja, hogy a telek mekkora felületét kell legalább zöld növényzettel borítani. Lehetnek előírások a helyi építési szabályzatban a tetőformára is, így például a tető hajlásszöge 35–45 fok között kell, legyen, csak az utcavonalra merőleges nyeregtető épülhet, csak lapos tető épülhet, vagy épp nem engedélyeznek lapos tetőt, ez akkor lehet fontos, ha zöldetőt szeretne.

Forrás: Velux

 | 
Vásárlási listák
További vásárlási listák