Az Év Zöldtetője és Zöldfala 2014 - Pályázati leírás

A pályázat célja: a ZÉOSZ a hazai kertépítészeti gyakorlatban egyre sűrűbben feltűnő tetőn készült kerteknek, zöldtetőknek és az épületek falán létesített belső zöldfalaknak, külső zöldhomlokzatoknak kíván nagyobb nyilvánosságot adni. A pályázatok elbírálása során leszűrt tapasztalatok publikálása egyben a szakterület szakmai továbbfejlesztését is jelenti. A pályázat célja az egyes szigetelési rendszerekről, termesztő közegekről és speciális növényalkalmazásokról megalapozott szakmai vélemény kialakítása.

A pályázat jellege: nyílt, országos

A pályázaton részt vehetnek olyan magán - vagy jogi személyek, akik az adott magyarországi zöldtető/zöldfal építésben tervezőként, kivitelezőként, fenntartóként, megrendelőként működtek közre, vagy annak tulajdonosai.

Szükséges dokumentumok, benyújtandó mellékletek

Postai úton, ajánlott küldeményként: Pályázati adatlap + előírt mellékletei
Online: A pályázati adatlapot + 6 db képet e-mail mellékletként a ZÉOSZ titkárságára is (info@zeosz.hu) meg kell küldeni. Képméret: minimum 800×600 pixel.

Esztétikus zöldtető

Nevezési díj: 

- ZÉOSZ tagoknak nincs
- tagsággal nem rendelkezőknek: 10 000 Ft/pályamű, mely a ZÉOSZ bankszámlára átutalással teljesíthető (Zöldtetőépítők Országos Szövetsége 16200010-60420394 Közlemény: Zöldtető/zöldfal pályázat nevezési díj)

A pályázat beérkezésének (!) határideje:

2014. szeptember 8. hétfő 12:00 
A pályázatot 1 példányban a mellékelt Adatlappal és szükséges előírt dokumentumokkal illetve a pályázó által fontosnak tartott mellékletekkel kell postai úton feladni a következő címre:
Friedmann Lajosné 1213 Budapest Szajkó u. 4.
(ZÉOSZ)

Figyelem!

A Pályázati adatlapot (Word) + 6 db képet (JPEG), szerkeszthető formátumban e-mail mellékletként is meg kell küldeni a ZEOSZ titkárságára, info@zeosz.hucímre.
Képméret: minimum 800×600 pixel
Beérkezés határideje: 2014. szeptember 8. hétfő 12:00
Ennek elmaradása a kizárást eredményezi.
Az Adatlap kitöltése nélkül, hiányosan vagy határidő után érkező, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Hiánypótlásra a pályázat beérkezési határideje után nincs lehetőség.

Bíráló bizottság:

A szakma által elismert ZÉOSZ tagokból, külföldi szakértőkből álló 5 fős bíráló bizottság alakul, amelyet a ZÉOSZ elnöksége kér fel. A bizottságnak nem lehet tagja olyan személy (cég képviselő), aki mint pályázó érintett.

Zöldfal

A pályázat díjazása:

A ZÉOSZ minden kategóriában az első három helyezetett díjazza.
A pályázott műről készült leírás, fotók, a pályázaton résztvevő művek bírálati jegyzőkönyve megjelennek a ZÉOSZ honlapján, facebook portálján, a Szép kertek valamint a Magyar Építéstechnika szakmai lapokban. Az online beérkező Adatlapok tartalma, képek ősszel, egy tervezett Vándorkiállításon tablón kerülnek bemutatásra.

Kategóriánként az első helyezett díja:

2 napos hétvégi zöldtető látogatás és fakultatív program Bécsben 2 fő részére
(szállás reggelivel, utazás)

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptember 17.
Az érintettek, díjazottak értesítése online módon (e-mail) 2014. szeptember 22-én.

Ünnepélyes eredményhirdetés:

2014. szeptember 24. BME/ Magyar Építéstechnika által szervezett Épületfelújítási Konferencia

Vándorkiállítás tervezett helyszínei:

2014. szeptember 19-21. Hortus Hungaricus Dísznövénykiállítás, Szigetszentmiklós
2014. szeptember 24. Budapesti Műszaki Egyetem Aula
2014. szeptember vége Green Walk (HuGBC szerezés) záróeseménye
FUGA, KÉK

Jelen pályázati kiírás,és a pályázati adatlap a http://www.zeosz.hu honlapon is megtalálható, vagy Friedmann Lajosné ZÉOSZ titkártól igényelhető: info@zeosz.hu címen. Bővebb felvilágosítás: +36.30.288.6149 mobil telefonszámon.
http://zeosz.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:

2014_pályázati_hirdetmény_ZÉOSZ
2014 Pályázati adatlap_ZÖLDTETŐ
2014 Pályázati adatlap_ZÖLDFAL

 

 | 
Vásárlási listák
További vásárlási listák