Hirdetés

A kezesség

Különösen hitelek kapcsán nagyon elterjedt, hatékony mellékkötelem a kezesség. Miként a zálogjog, ez a kötelezettség is alapulhat a felek akaratán, de létrejöhet jogszabály rendelkezése alapján is.

A kezesség fogalma egyfajta mögöttes felelősséget takar: a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha valamely szerződés kötelezettje nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni.

Mindezt írásba kell foglalni, az erre irányuló szóbeli megállapodás semmis. Kezességgel csak bírósági úton érvényesíthető követelés biztosítható eredményesen. Ha ugyanazért a kötelezettségért egyidejűleg vagy egymásra tekintettel többen vállalnak kezességet, a kezesek kétség esetében egyetemlegesen felelnek.
A kötelezett szerződésszerű teljesítése esetén a kezes felszabadul. Megszűnhet a kezesség úgy is, hogy kötelezettségért harmadik személy áll helyt, a tartozást átvállalja. Akkor is szabadul a kezes a kötelezettség alól, ha a jogosult lemond a követelést biztosító olyan jogról, amelynek alapján a kezes a reá átszálló követelésre kielégítést kaphatott volna vagy amennyiben a követelés a jogosult hibájából egyébként behajthatatlanná vált.

Védelem
A kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amit a szerződés megkötésekor elvállalt. Nem köteles helytállni a kezes a kötelezettségért, amíg a teljesítés a kötelezettől vagy olyan kezesektől behajtható, akik őt megelőzően, reá tekintet nélkül vállaltak kezességet. A kezes, amennyiben teljesíteni köteles, mintegy az eredeti kötelezett helyébe lép, érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. Amennyiben teljesít, a kezességgel biztosított jogok (ideértve a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokat és a végrehajtási jogot is) átszállnak a kezesre.

Készfizető kezesség
A kezességnek a készfizető formája feltétlen helytállást jelent. Ebben az esetben, amennyiben a biztosított szerződés kötelezettje nem teljesít, a kezes közvetlenül teljesítésre szorítható. A jogosult nem köteles vizsgálni, hogy a követelés a kötelezettől vagy más kezesektől – akik esetleg korábban vállaltak kezességet – behajtható-e.
A készfizető kezesség igen erős jogosítványt ad a jogosult kezébe, másrészt komoly elkötelezettség a készfizető kezes részéről. A kezes védelmét szolgálja, hogy a készfizető kezességre vonatkozó szándéknak ki kell derülni az írásba foglalt szerződésből. Ez alól a szabály alól kivétel, amikor a felek a kezességet kár megtérítésére alapítják. Ugyancsak kivétel a bank kezességvállalása. Ebben a két esetben „automatikusan” készfizető kezesség jön létre. kezesség, készfizető kezesség

Törvényben nevesített esetek
Kezesség törvény rendelkezése alapján is keletkezhet. A zálogjoggal összehasonlítva lényegesen kevesebb esetet találunk a polgári törvénykönyvben.
Ilyen nevesített eset az engedményező felelőssége az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig. Ezt a felelősséget az engedményező kizárhatja. Ugyancsak mentesül a kötelezettség alól, ha a követelést bizonytalan követelésként ruházta át. Kezesként felel a fuvarozó az előző fuvarozókkal szemben, amennyiben a többi fuvarozó előtte ismert követeléseinek biztosítására szolgáló zálogjogot nem érvényesíti.
A törvény rendelkezik a közös vállalat felelősségéről. Eszerint a vállalat vagyona által nem fedezett tartozásért a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában – kezesként felelnek.
Érdekes szabály vonatkozik a valamely tárgynak épületből,lakásból vagy más helyiségből való kidobásával, kiejtésével vagy kiöntésével okozott kárért való felelősségre. Főszabályként a károsulttal szemben a lakás bérlője, illetőleg a helyiség használója felelős. Ha a bérlő, illetőleg a használó a károkozót megnevezi, kezesként felel.

Jogszabályok
Törvényes kezesség nem csak a polgári törvénykönyv szabályai alapján keletkezhet. Ilyen szabályt találunk például a 2006. évi IV. törvény 196. § (4) bekezdésében az ideiglenes részvény átruházásával kapcsolatban, vagy a 2003. évi CXXXIII törvény 3. § (3) bekezdésében a társasházi közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítésével kapcsolatban.

www.perhelyett.hu
dokumentumcentrum.hu

Kapcsolódó cikkek

Homeinfo Kedvezmény Hetek

Építkezés, felújítás, lakberendezés? Több 100 kupon, 10-40% kedvezmény, több 100 üzletben.

Elérkezett a tetőcsere ideje?

Honnan tudjuk, hogy a tetőnk cserére szorul, vagy hogy elérkezett a tetőfelújítás ideje? A következőkben elmondjuk, mik lehetnek azok az intő jelek, amik már rövid távon szakemberért kiáltanak.

Ahány kád, annyi lehetőség – újdonságok az M-Acryltól

Ahány ház, annyi szokás – foglalja össze a közmondás azt az általános megállapítást, hogy ahány ember, annyiféle életérzés, gondolkodásmód, illetve ezekből fakadó igények létezhetnek. Ahány kád, annyi lehetőség – fűzhetjük tovább a nyitógondolatot, hiszen ma már a fürdőszobai jelenlétünk messze túlmutat a tisztálkodáson, ez a helyiség fokozatosan vált egyre inkább az otthoni pihenés színterévé. Ennek hangsúlyos eleme a fürdőkád, amelyekből eddig is széles kínálatot biztosított, 2020 azonban további újdonságokkal szélesítette a termékpalettát.

Így változik a CSOK

A hitelintézetek honlapján már elérhetők a CSOK újdonságairól, változásairól szóló információk. A változások március 15-én léptek hatályba.

Új év, új feltételek a lakossági energiahatékonysági „ingyenhitelnél”

Jó hírrel kezdjük az évet, javulnak a kamattámogatott lakossági energetikai hitel feltételei. Igény lenne az energiatakarékos lakások iránt. A kérdés inkább az, elég vonzó-e most már a támogatott hitel, hogy akár a családi házak tulajdonosai, akár a társasházakban vagy lakásszövetkezetekben élők ebből a pénzből újítsák fel otthonaikat. 115 milliárd forint sorsa és több tízezer háztartás energiahatékonyságának a növelése a tét.

Szeptembertől módosulnak a lakossági „ingyenhitel” feltételei

Az iskolakezdéssel egyidőben módosulnak a kamattámogatott lakossági energetikai hitel feltételei. Igény lenne az energiatakarékos lakások iránt. A kérdés inkább az, elég vonzó-e a támogatott hitel, hogy akár a családi házak tulajdonosai, akár a társasházakban vagy lakásszövetkezetekben élők ebből a pénzből újítsák fel otthonaikat. 115 milliárd forint sorsa és több tízezer háztartás energiahatékonyságának a növelése a tét.

Magam is végig tudom csinálni! - Avagy a csináld magad hitelfelvétel kockázatai

Hitelfelvétel egyedül vagy hozzáértős segítséggel? Már a cikk elején le kell szögezni, hogy a hitelfelvétel folyamatát mindenki képes végig csinálni! Mi kell hozzá? Nagyon sok türelem, kitartás, sok szabadidő, és ezekkel szoros összefüggésben lévő eszköz, azaz pénz.

Lakástakarék – az egyik legjobb találmány a lakáscélú megtakarításra és hitelre

Több mint 20 éve született a törvény (1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról), mely létrehozta ezt az állami támogatást. Több millióan kihasználták azóta, mégis akad olyan,, aki nem hallott erről, vagy félreértette a lényegét. Mit kell tudnunk a lakástakarékról?

0%-os hitel a napelemre, szigetelésre. A legfontosabb tudnivalók

Április 24-től lehet pályázni a 0%-os uniós pénzre, mely ugyan kemény megkötéseket tartalmaz, de a feltételek alapos ismeretével komoly támogatás érhető el.

Hitelkiváltás: fizess ugyanazért kevesebbet!

A banki hiteleket többnyire hosszú futamidőre vesszük fel, de a bankok közötti verseny rövidtávon is nagy fordulatokat hozhat. A jelenlegi hitelkamat-környezet soha sem volt még ilyen kedvező a hitelfelvevők számára. Előfordulhat ezért, hogy egy hitelkiváltással több ezer, vagy akár tízezer forintot meg tudunk spórolni havonta.