Építési engedély elektronikus alapon – ÉTDR

2013. január 1-jétől változik az építési engedélyeztetés hatósági rendje. Az építési engedélyezés eljárását elektronikus alapra helyezik át.

Az új rendszer teljes neve: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, rövidítése ÉTDR.

Az új építési engedélyezési eljárás mellett változik a jogszabályi környezet és az építéshatósági eljárás is. Így például megszűnik az elvi építési engedély és a bontási bejelentés, mint önálló eljárás. Helyette a bontási és építési vagy a fennmaradási és továbbépítési, vagy a fennmaradási és használatbavételi engedélyeket egyszerre lehet majd kérni.
Változik az építési engedély megadásának határideje is. Az új jogszabályok még nem jelentek meg, 2012 októberére ígéri a minisztérium.

Az ÉTDR használata

Az új építési engedélyezési eljárás bevezetésének célja a folyamat gyorsítása, egyszerűsítése és a papírfelhasználás csökkentése. Az építési engedélyezés folyamata több szakaszból áll: az eddigi kettő helyett négyből. Új az építési engedélyeztetés folyamatában az előszakasz és a szolgáltatási szakasz.

Építési engedély ÉTDR

Előszakasz

Az első, az előszakasz minden eljárási típus előtt alkalmazható, célja összegyűjteni a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat. A használat előtt regisztrációs számot kap az ügy, amelynek gazdája az építtető, és az fér az anyagokhoz, akinek ő megadja a megfelelő kódot. Például a tervező vagy előzetes vélemény kérésekor a szakhatóság. Az előszakaszban kapott fiók használata az engedély benyújtásáig ingyenes, ha valaki a teljes folyamat alatt szeretné használni, akkor díjköteles.

Szolgáltatási szakasz

Az építési engedélyezési folyamat során a második a szolgáltatási szakasz. Ebben a szakaszban előzetes szakhatósági véleményezést vagy szakmai álláspontot is lehet kérni. Sőt azt is érdemes ellenőriztetni, megvan-e minden dokumentum vagy meg lehet kérdezni, mennyi lesz majd az illeték. Ezekre azért van szükség, hogy a kérelem benyújtásakor biztosan meglegyen valamennyi szükséges dokumentum, mert ebben az esetben a hatóságnak 15 napja van az elsőfokú döntésre. Ha mégis szükség lenne hiánypótlásra, akkor a felszólításra 5 napja van a hatóságnak, a hiánypótlásra 15 napja az építtetőnek. És a hiánypótlás benyújtása után indul az engedélyezésre adott 15 nap.

A kérelem indítása

A kérelmet bármikor indíthatja az építtető, tehát akár éjjel, akár hétvégén is. De ebben az esetben az építési hatóság a következő munkanaptól számolja a határidőket. Először a felhasználó automatikus igazolást kap a kérelem benyújtásáról, majd 3 nap múlva egy konkrét értesítést, ebben szerepel az esetleges hiánypótlásra való fölszólítás is. A kérelem indításakor az előszakaszban összegyűjtött dokumentumok automatikusan elérhetők lesznek a hatóság számára, valamit egy mindenki számára hozzáférhető felületen bárki – például a szomszéd – betekintést nyerhet a kérelembe, a nyilvános réz azonban csak a szükséges minimális információkat tartalmazza. A kérelem papíron is beadható, de a mellékelt dokumentumokat ebben az esetben is elektronikus formában kell beadni valamilyen adathordozón. Ebben az esetben a hivatal munkatársa viszi be az adatokat az ÉTDR-be.

A szakhatóságok

Ez az a szakasz, amelyben a legtöbb idő megtakarítható, mivel az eddigi papíralapú, postán keresztüli engedélyezést fölváltja az elektronikus. Ettől kezdve az építési engedélyezési hatóság a szükséges szakhatósági engedélyek megszerzése érdekében teljes vagy részleges hozzáférést ad a dokumentumokhoz a szakhatóság megfelelő munkatársai számára. Ebben a szakaszban az építtető már nem fér hozzá a dokumentumokhoz, nem tudja azokat módosítani.

A döntés

Az ÉTDR rendszerben a megszületett döntés elektronikusan megjelenik, és kinyomtatva is hiteles. Bár az építtetőnek van módja kérni, hogy postai úton is kapjon hiteles másolatot. Az I. fokú döntés után az esetleges jogorvoslati eljárást is a rendszeren belül kell kezdeményezni, a másodfokú hatóság ugyancsak az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg a dokumentumokat.

Illetékfizetés

Az illetéket a legtöbb, ismert módon fizetheti az építtető az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül (EFER) elektronikusan vagy akár bankkártyával is, esetleg sárga csekken.

Kapcsolat más rendszerekkel

Már készül a kapcsolat kiépítése más informatikai rendszerekkel, így például a Takarnettel (földhivatal), az említett EFER-rel (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer), az EPK-val (posta), Országos Építésügyi Nyilvántartással (OÉNy).

Fájlformátumok

Az ÉTDR többféle fájlformátumot képes kezelni.
Szöveges dokumentumok:

 • Microsoft Word DOC és DOCX
 • Libre Office (vagy Open Office) ODT
 • PDF

Táblázatok:

 • Microsoft Excell XLS és XLSX
 • Libre Office (vagy Open Office) ODS
 • PDF

Azonban benyújtás előtt valamennyi dokumentumot PDF formátumra kell átalakítani

Tervrajzok:

 • PDF
 • vektorgrafikus tervek
 • szkennelt
 • ha modellre is szükség van: IFC formátum

Egyéb dokumentáció (látványterv, fotódokumentáció, hang- és videófájlok, színezési terv stb.)

 • formátummegkötés: a hatóságok meg tudják nyitni

További információk: etdr.e-epites.hu

 | 
Vásárlási listák
További vásárlási listák