Építkezel? Felújítasz?A lakásodat rendezed be?

Mi lehet engedélymentes?

Szerencsére léteznek olyan építési tevékenységek, melyekről a hatóság nem szándékozik engedélyt kiadni, sőt mi több bejelentést sem kíván.

Ez a cikk több mint 2 éves. Lehet, hogy bizonyos része már nem aktuális.

A vonatkozó rendelet körülírja, hogy mi az, amit szabadon végezhetünk az ingatlanunkon:

 • építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló, levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése
 • kerítés építése (kizárólag a közterületen létesítendő kerítéshez kell építési engedélyt kérni). Csakhogy akad(nak) olyan önkormányzati rendelet(ek), mely az utcafront felöli, vagy más esetekben az oldal és hátsó telekhatáron létesítendő részre is építési engedély ír(nak) elő
 • az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 méter vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmények építése
 • elektronikus hírközlési építmény létesítése az alábbi feltételek együttes teljesülése esetében:
 • antenna létesítése, ha bármely mérete 4 méter, vagy annál kisebb, és műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha a teljes hossza 6 méteres, vagy annál kisebb, és antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli
 • a telek természetes terepszintjének egy méteres, és annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása

 • a 2 m2-es vagy attól kisebb felületnagyságú reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése
 • a rendezett terepszinttől számított egy méter, vagy attól alacsonyabb támfal építése
 • az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3 méter vagy annál kisebb és 20 m2 vagy annál kisebb vízszintes vetületű kiállású előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése
 • napenergia-kollektor, szellőző-, klíma- és szerelt égéstermék-elvezető és szerelvényei, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulladékgyűjtő, szőnyegporoló, sorompó, árnyékoló, növénytámasz, 10 m3 vagy annál kisebb űrtartalmú tartály elhelyezése
 • háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése
 • kerti építmény, mint hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor építése
 • építmény építéséhez szükséges, annak használatbavételekor elbontandó állványzat, felvonulási épület építése mérethatár nélkül.