Használatbavételi engedély

Elkészült házunk, lakásunk és költöznénk. Ne siessünk annyira! Még mielőtt hívnánk a költöztetőket, meg kell kérnünk a használatbavételi engedélyt. Mit jelent ez?

Az építési engedély köteles építési tevékenységek esetében használatbavételi engedély is szükséges. Ezt az építmény „rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor” a használatba vétel előtt kell kérni. Könnyít a helyzeten, hogy „egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján egyidejűleg megépült több építményre, illetőleg elvégzett többfajta építési tevékenységre külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni, illetve bejelentést tenni”.

A 37 (2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet melléklete (egyszerűsített építési engedély és bejelentéshez kötött építési tevékenység) szerinti építési tevékenységek esetében az építési tevékenység használatbavételét, illetve elkészültét be kell jelenteni. A kérelmet az illetékes első fokú építésügyi hatósághoz kell benyújtani, az engedélyt az építésügyi hatósági ügyek intézésére jogosult önkormányzat jegyzője adja.

Mellékelni kell:

  • az ügyben érdekelt szakhatóság 6 hónapnál nem régebbi állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt, ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll
  • az összes felelős műszaki vezető nyilatkozatát
  • az érintett közműszolgáltató nyilatkozatát
  • a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozatát, amennyiben az építési tevékenység épített vagy szerelt kéményt érint
  • építészeti-műszaki dokumentációt két példányban, ha a kivitelezés során – engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel - eltértek a jogerős építési engedélytől, valamint annak alapján készített kiviteli tervektől
  • a kitöltött statisztikai adatlapot.

A hatóságnak a benyújtástól számított 22 munkanapon belül kell a döntést meghoznia. Az ügyintézési időbe azonban nem számít be a hiánypótlásra, a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő és a szakhatóság eljárásának ideje. A megadás alapfeltétele: „az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfeleljen”. Megtagadható, ha „az építkezés következtében idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett”. (Az engedély megszerezhető a hibák, hiányosságok megszüntetésével.) A használatbavételi engedély hatálya határozatlan ideig tart.

Kapcsolódó cikkek

Bízza szakértő kezekre a tetőfelújítást!

A tető nemcsak befedi és védi otthonát, hanem ideális esetben díszíti is. De ahhoz, hogy mindezeket a funkciókat teljesíthesse, ráadásul hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés, a minőségi alapanyag és az ezeket fedező, elegendő forrás.

Csak a képzelet szab határt: inspiráló zuhanyvariációk a Radaway-től

A Méta szakembereivel a cég által forgalmazott Radaway zuhanykabinokról, azon belül is a 2020-as újdonságokról beszélgettünk.

Felelős műszaki vezető

Mikor van szükség felelős műszaki vezetőre? Kinek a megbízásából dolgozik? Miért is felelős? Mi különbözteti meg a műszaki ellenőrtől? Építkezés, felújítás, tetőtér-beépítés előtt időben érdemes tisztázni néhány fogalmat.

Tanácsok építkezőknek 3. – Az engedélyezési eljárás

A tervek elkészülte után, be kell szereznünk az építési engedélyt. Majd ajánlott a kiviteli terv elkészíttetése is. Költözés előtt pedig a használatbavételi engedélyt kell megkérnünk.

Tanácsok építkezőknek 1. – Mire figyeljen, amikor telket vásárol

Házépítéskor már a telekvásárlás során számos dolog eldől, így érdemes alaposan megfontolni, milyen adottságú telket vásároljunk.

Szerkezetet érintő átalakítások

Rendszerint házunk átépítése az egyetlen mód a beosztás javítására vagy az alapterület növelésére. Jó befektetésnek is bizonyulhat, arról nem is beszélve, hogy olcsóbb, mint újat építeni.

Mi lehet engedélymentes?

Szerencsére léteznek olyan építési tevékenységek, melyekről a hatóság nem szándékozik engedélyt kiadni, sőt mi több bejelentést sem kíván. A vonatkozó rendelet körülírja, hogy mi az, amit szabadon végezhetünk az ingatlanunkon.

Az építési engedély

Ha csinosítani, átalakítani szeretnénk házunkat, számolnunk kell a hatósági előírásokkal. Pontosabban három kategóriával: engedélyköteles, bejelentéshez kötött, avagy az előző kettő nélkül végezhető tevékenységekkel.

Hogyan lesz lakóház egy konténerből? – Engedélyek, átalakítás, közművek

Hazai elterjedtsége még eléggé csekély a konténerből átalakított és lakhatóvá tett házaknak, de nagy érdeklődéssel figyeljük azokat a külföldi és már néhány hazai oldalt, ahol ilyen kiváló, mutatós, környezetbarát, költséghatékony építményeket mutatnak be. Több magyar vállalkozás foglalkozik a konténer házak tervezésével, átalakításával, árusításával, továbbá a helyszínre telepítésével, a szükséges közműbekötésekkel és az engedélyeztetéssel is.