Használatbavételi engedély

Elkészült házunk, lakásunk és költöznénk. Ne siessünk annyira! Még mielőtt hívnánk a költöztetőket, meg kell kérnünk a használatbavételi engedélyt. Mit jelent ez?

Az építési engedély köteles építési tevékenységek esetében használatbavételi engedély is szükséges. Ezt az építmény „rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor” a használatba vétel előtt kell kérni. Könnyít a helyzeten, hogy „egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján egyidejűleg megépült több építményre, illetőleg elvégzett többfajta építési tevékenységre külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni, illetve bejelentést tenni”.

A 37 (2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet melléklete (egyszerűsített építési engedély és bejelentéshez kötött építési tevékenység) szerinti építési tevékenységek esetében az építési tevékenység használatbavételét, illetve elkészültét be kell jelenteni. A kérelmet az illetékes első fokú építésügyi hatósághoz kell benyújtani, az engedélyt az építésügyi hatósági ügyek intézésére jogosult önkormányzat jegyzője adja.

Mellékelni kell:

  • az ügyben érdekelt szakhatóság 6 hónapnál nem régebbi állásfoglalását a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt, ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll
  • az összes felelős műszaki vezető nyilatkozatát
  • az érintett közműszolgáltató nyilatkozatát
  • a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozatát, amennyiben az építési tevékenység épített vagy szerelt kéményt érint
  • építészeti-műszaki dokumentációt két példányban, ha a kivitelezés során – engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel - eltértek a jogerős építési engedélytől, valamint annak alapján készített kiviteli tervektől
  • a kitöltött statisztikai adatlapot.

A hatóságnak a benyújtástól számított 22 munkanapon belül kell a döntést meghoznia. Az ügyintézési időbe azonban nem számít be a hiánypótlásra, a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő és a szakhatóság eljárásának ideje. A megadás alapfeltétele: „az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfeleljen”. Megtagadható, ha „az építkezés következtében idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett”. (Az engedély megszerezhető a hibák, hiányosságok megszüntetésével.) A használatbavételi engedély hatálya határozatlan ideig tart.

 | 
Vásárlási listák
További vásárlási listák