Hirdetés

Az építési engedély

Ha csinosítani, átalakítani szeretnénk házunkat, számolnunk kell a hatósági előírásokkal. Pontosabban három kategóriával: engedélyköteles, bejelentéshez kötött, avagy az előző kettő nélkül végezhető tevékenységekkel.

Mielőtt elkezdenénk a felújítást, bővítést - egyszóval, az építkezést -, érdemes utánajárnunk, hogy mihez kell építési engedélyt kérnünk. Ha ugyanis nem tennénk eleget ebbéli kötelezettségeinknek, nagyon súlyos – időben és pénzben „kimutatható” - következményekkel számolhatunk.

Írásunkban természetesen kizárólag a lakosságra vonatkozó pontokat soroljuk fel. Ha valaki a teljes listára lenne kíváncsi – „vértezze fel” magát pár órára elegendő étellel-itallal -, mindent megtalál a harminc oldalt kitevő 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben. Ami sok, de nem elegendő. Például azért, mert a helyi önkormányzati rendeletek korábban szabadon bővíthették az építési engedélyhez kötött építési munkák körét. Úgy tudjuk, ma is jogvita tárgya, hogy példának okáért az önkormányzat szigoríthat-e az „engedélyes” listáján. Ismervén a hazai helyzetet, jobban tesszük, ha utánajárunk ennek.

Ami engedélyköteles

Kizárólag építési engedély alapján végezhető munkák:

 • építmény (új) építése, bővítése, elmozdítása
 • meglévő építmények felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése,ha a tevékenység alatt az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatják, átalakítják, elbontják, illetve megerősítik
 • felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építése, áthelyezése vagy a külön jogszabályban meghatározott főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó átalakítása, liftgépház építése
 • elektronikus hírközlési építménynél mérettől függetlenül antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését igényli
 • új, vagy az építmény tartószerkezetének kialakításával, megbontásával, átalakításával, megerősítésével megvalósuló épített égéstermék-elvezető (kémény) építésenem építési, ha
 • nem bontási engedélyköteles az 500 m3-nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6 méternél magasabb építménymagasságú építmény bontása
 • ugyancsak bontási engedélyköteles zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy több épület bontása mérethatár nélkül.

Végül az aranyszabály: az építési engedély köteles építési tevékenységek esetében használatbavételi engedélyre is szükségünk lesz.

Ami bejelentés köteles

Bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek:

 • 6 méternél nagyobb építménymagasságú és 60 m3-nél nagyobb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezése, építése
 • a 100 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 4 méter vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése
 • a telek természetes terepszintjének 3 méter vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása.
 • a rendezett terepszinttől számított 3 méter vagy annál alacsonyabb támfal építése.
 • az épület homlokzatára szerelt vagy azzal összeépített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3 méternél nagyobb kiállású vagy 20 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése.
 • 60 m3-nél nagyobb térfogatú magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése
 • a bejelentés tudomásul vételéhez kötött építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése, ha annak során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni
 • azon meglévő építmények homlokzatának megváltoztatása, melyek létesítése e rendelet szerint építési engedélyhez vagy bejelentés tudomásul vételéhez kötött lenne, ha az építmény tartószerkezetének változtatásával is együtt jár.
Kapcsolódó cikkek

Homeinfo Kedvezmény Hetek

Építkezés, felújítás, lakberendezés? Több 100 kupon, 10-40% kedvezmény, több 100 üzletben.

Elérkezett a tetőcsere ideje?

Honnan tudjuk, hogy a tetőnk cserére szorul, vagy hogy elérkezett a tetőfelújítás ideje? A következőkben elmondjuk, mik lehetnek azok az intő jelek, amik már rövid távon szakemberért kiáltanak.

Ahány kád, annyi lehetőség – újdonságok az M-Acryltól

Ahány ház, annyi szokás – foglalja össze a közmondás azt az általános megállapítást, hogy ahány ember, annyiféle életérzés, gondolkodásmód, illetve ezekből fakadó igények létezhetnek. Ahány kád, annyi lehetőség – fűzhetjük tovább a nyitógondolatot, hiszen ma már a fürdőszobai jelenlétünk messze túlmutat a tisztálkodáson, ez a helyiség fokozatosan vált egyre inkább az otthoni pihenés színterévé. Ennek hangsúlyos eleme a fürdőkád, amelyekből eddig is széles kínálatot biztosított, 2020 azonban további újdonságokkal szélesítette a termékpalettát.

Elektronikus építési napló, e-építési napló

Az építési naplót a 2013. október 1-je után induló építkezéseken elektronikus formában kell vezetni. A korábban elkezdett építkezések építési naplóját papír alapon is be lehet fejezni. Az építési napló fogalma és tartalma, vezetésének főbb szabályai nem változnak.

Építési engedély elektronikus alapon – ÉTDR

2013. január 1-jétől változik az építési engedélyeztetés hatósági rendje. Az építési engedélyezés eljárását elektronikus alapra helyezik át. Az új rendszer teljes neve: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, rövidítése ÉTDR.

Műszaki ellenőr

Miért van szükség műszaki ellenőrre? Kinek a megbízásából dolgozik? Miért is felelős? Hogyan válasszuk ki a megfelelő szakembert? Építkezés, felújítás, tetőtér-beépítés előtt időben érdemes tisztázni néhány fogalmat.

Felelős műszaki vezető

Mikor van szükség felelős műszaki vezetőre? Kinek a megbízásából dolgozik? Miért is felelős? Mi különbözteti meg a műszaki ellenőrtől? Építkezés, felújítás, tetőtér-beépítés előtt időben érdemes tisztázni néhány fogalmat.

Tanácsok építkezőknek 3. – Az engedélyezési eljárás

A tervek elkészülte után, be kell szereznünk az építési engedélyt. Majd ajánlott a kiviteli terv elkészíttetése is. Költözés előtt pedig a használatbavételi engedélyt kell megkérnünk.

Tanácsok építkezőknek 1. – Mire figyeljen, amikor telket vásárol

Házépítéskor már a telekvásárlás során számos dolog eldől, így érdemes alaposan megfontolni, milyen adottságú telket vásároljunk.

9 tipp ingatlan kereséshez

Megtalálni álmaink házát, lakását, telkét, nem egyszerű dolog. Néhány ötlettel segítünk azoknak, akik még előtte állnak és azoknak is, akik reménytelennek érzik a feladatot.