Hirdetés
Építkezel? Felújítasz?A lakásodat rendezed be?
Ötlettár ikon

CSOK – tudnivalók a Családok Otthonteremtési Kedvezményéről

Hazánkban az elmúlt időszak legfontosabb kérdésköre az otthonteremtés, kedvezmények, adócsökkentés és az építésügyhöz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése volt. Ezt öleli fel a Családosok Otthonteremtési Kedvezménye, a CSOK. Nehéz volna minden interneten és szóban forgó kérdésre válaszolni, ezért most a legtöbb embert érintő vagy igazán speciális, érdekes kérdéseket válogattuk össze.

Ez a cikk több mint 2 éves. Lehet, hogy bizonyos része már nem aktuális.

Kezdésként érdemes pár szóban összefoglalni a CSOK célját és néhány várható hatását. Megalkotásának célja a családok, vagy családalapítást tervezők kedvezményes módon történő otthonhoz juttatása, körülményeik pozitív irányba történő befolyásolása.

A CSOK rendszeréhez más intézkedések is szorosan kapcsolódnak, melyek vonatkozásában is összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket. Ilyen kapcsolódó intézkedés az ÁFA csökkentés (5% ÁFA), adó visszatérítési támogatás, Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK) és a Nemzeti Mintaterv Katalógus bevezetése.      

Milyen feltételeket kell teljesítenem, a CSOK igényléséhez?

 • Büntetlen előélet (vagyon ellen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában)
 • Az igénylő az elmúlt öt évben nem vett igénybe szocpolt jogosulatlanul (amiért eljárás is folyik ellene)
 • Munkáltatói igazolás
 • Gyermekek születési anyakönyvi kivonata, szülők házassági anyakönyvi kivonata
 • Érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya (gyermekek okiratai is)
 • Legalább 180 nap társadalombiztosítási jogviszony (külföldön szerzett is beleszámít)
 • 15 napnál nem régebbi okirat, mely alátámasztja a köztartozás mentességet (NAV által kiállítva)
 • Fontos megemlíteni, hogy nem csak belföldön dolgozó házasok vehetik igénybe a CSOK-ot, hanem külföldről hazatelepült magyar állampolgárok is.

 CSOK

Többletfeltételek új ingatlant vásárló vagy építeni kívánó 3 gyermekes családok esetében

 • Legalább az igénylést megelőző két évben folyamatos TB jogviszony (180 nap helyett)
 • Az igénylést megelőző 180 napban végzett keresőtevékenységet, melybe a közfoglalkoztatás nem tartozik bele
 • Nem rendelkezik a mindenkori minimálbér egyhavi összegét meghaladó tartozással, amely több mint 90 napja lejárt (a Központi Hitelinformációs Rendszer által nincs nyilvántartva). 

A hitelintézetek elfogadják a CSOK-ot önerőként?

 • Ingatlan vásárlása esetén az állam által nyújtott tíz millió forint vissza nem térítendő kedvezményt a takarékszövetkezetek elfogadják önerőként. 

Az érdeklődők, leendő ügyfelek egy országos roadshow keretein belül részt vehetnek kapcsolódó előadásokon és személyes tanácsadáson a CSOK-kal kapcsolatos információk begyűjtésének érdekében. Mindennek a nagyobb városok adnak színteret.

Minden feltételnek eleget tevő, elvált szülők közül, akik közös felügyelet alatt nevelik gyermekeiket, melyik szülő igényelheti a CSOK vissza nem térítendő kedvezményét?

 • Amennyiben valóban minden feltételnek eleget tesznek, az a szülő igényelheti a kedvezményt, amelyiknél a jogerős bírósági döntés szerint elhelyezték a gyermekeket
 • Közös gyermeknevelés esetén, az a döntő, hogy melyik szülőhöz van bejelentve a gyermek lakcíme.   

Egyedülálló két gyermeket nevelő szülőként, harmadik gyermek vállalása előtt, igényelhető-e a kedvezmény?

 • Igen, igényelhető. (De ebben az esetben a leendő szülőknek szükséges összeházasodniuk az újabb gyermek születését megelőzően. Házasságkötés után tíz év áll rendelkezésükre a gyermekvállalás beteljesítésére.) 

Mi az a Nemzeti Otthonteremtési Közösség?

A Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK) egy újfajta lakástakarék pénztári lehetőség. Lényege, hogy a NOK tagok számára a szervezet létrehoz éves szinten bizonyos számú lakást. Ezzel végeredményben a családok új lakáshoz juthatnak és folyamatos megrendelése lenne az építőiparnak. A tervek szerint a NOK indulására 2016. áprilisától lehet számítani, de  felfokozott működése 2017-es évtől várható. Tagjai az indulástól számított tíz éven belül juthatnának lakáshoz. 

CSOK

Mely kategóriának számít a félkész, folyamatban lévő, vagy kulcsra kész állapotú ingatlan?

Amennyiben félkész, folyamatban lévő ingatlant szeretne megvásárolni vagy befejezni, a CSOK jogszabályai szerint „építési” kategóriának számít, így a kedvezmény igényelhető.
A vevő dönthet úgy is, hogy egy építési vállalkozót bíz meg az ingatlan felépítésére (kulcsra kész állapot), mely esetben a művelet építésnek számít, ezért igényelhető a kedvezmény.

Az építést kezdeményező és befejező magánszemély beköltözés helyett az eladás mellett dönt. Milyen kategóriának minősül az eset?

Amikor az építést kezdeményező magánszemély fejezi be az építkezést, de beköltözés helyett az eladás mellett dönt, akkor ez az eset a vásárló részéről, használt lakás vásárlásának minősül. Azért érdemes ennek tudatában lenni, mert használt vagy új lakás vásárlása esetén  más kedvezmények vehetők igénybe.

Nem magyar állampolgárokra mi vonatkozik a CSOK tekintetében?

Amennyiben nem magyar állampolgár igényli a CSOK-ot, szükséges a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság, a Magyarország területén bejelentett lakhely. Az igénylő köteles évente igazolni a tartózkodási jogosultságát minden év január 31-éig a hitelintézet részére. Az igénylő a tartózkodási jogosultságában bekövetkező változást köteles 8 napon belül bejelenteni a hitelintézet felé, ennek elmulasztása esetén, január 31-étől a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett CSOK összege alapján számított késedelmi kamatot kell fizetnie a Kincstár részére az illetékes hitelintézeten keresztül.   

Mi történik, akkor, ha a CSOK-ot igénylő külföldi személy tartózkodási jogosultsága lejár?

Amennyiben a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezményét kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

Mi történik akkor, ha a vállalt gyerekek nem születnek meg és a házasság felbomlik?

 • Az igénybevevő köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnek igazolni
 • Köteles az Államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni. 

Melyek azok a körülmények, amelyek elfogadhatók a vállalt gyermek meg nem születése esetén, illetve a gyermekvállalás teljesítettnek tekinthető?

 • Valamely házastárs elhunyása esetén
 • Amennyiben a CSOK igénybevételét követően valamely szülő megváltozott munkaképességűvé válik, amelynek következtében nem vállalták az újabb gyermek nemzését
 • A várt gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik
 • Amennyiben a vállalt első gyermek többszörös és összetett betegségben szenved: hallási fogyatékosság, értelmi fogyatékosság, látási fogyatékosság, mozgásszervi fogyatékosság, mesterséges testnyílással élő személy (többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben meghatározott feltételeknek).

CSOK

Mit jelent pontosan az adó visszatérítés és az ÁFA csökkentés?

A legfontosabb különbség a két fogalom között, hogy az 5%-ra csökkentett ÁFA egy adónem, míg az adó visszatérítési támogatás egy támogatási forma.
Az adó-visszatérítési támogatás mértékét az adó összegéhez igazították, amely megegyezik:

 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek
 • lakás vagy
 • lakóépület

építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások árából származó ÁFÁ-val. Értékét maximalizálták 5 millió forintban.

Milyen újépítésű ingatlanok értékesítésére vonatkozik az 5%-os ÁFA kulcs?

2016. január 1-től a bevezetett ÁFA csökkentés következtében a következő ingatlanok értékesítése során:

 • többlakásos lakóingatlanok
 • maximum 150 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások
 • egylakásos lakóingatlanok (pl. családi házak) 300 négyzetméteres hasznos alapterületű lakások.

Amire nem vonatkozik:

 • telekvásárlás.

Mire vonatkozik az adó visszatérítési támogatás?

Minden 27%-os tranzakcióra:

 • az építési telkek beszerzésére
 • az építéshez beszerzett anyagokra
 • igénybe vett szolgáltatásokra. 

A következőkre nem vonatkozik:

 • lakás értékesítésére
 • kulcsra kész lakás átadására.

Kikre vonatkozik az ÁFA csökkentés és az adó visszatérítési támogatás?

ÁFA csökkentés ÁFA alanyok esetében:

 • új lakás értékesítésekor.

Adó visszatérítési támogatás, végső fogyasztó magánszemélyek esetében:

 • építési telek vásárlásakor
 • új lakás, illetve lakóépület építéséhez, építtetéséhez szükséges termékek vásárlásakor, szolgáltatások igénybevételekor.

Mely esetben igényelhető vissza az ÁFA?

Minden olyan művelet során, amely az építés kategóriájába sorolható. Vásárlás esetén nem!

Mit takarnak pontosan az Állami Típustervek és a Nemzeti Mintaterv Katalógus?

A CSOK lényege, hogy vissza nem térítendő támogatással és kamattámogatott hitellel otthonhoz juttassák a családokat. Az Állami Típustervek és Nemzeti Mintaterv Katalógus is ezt a folyamatot segíti az által, hogy az építkezők ingyenesen hozzájuthatnak az interneten bizonyos előre elkészített, engedélyeztetett típustervekhez. Ezek felhasználásával a tervezői költséget megspórolhatják. Természetesen a terveken hajthatnak végre módosításokat, de az már költségekkel jár. 

Használt lakás vásárlása esetén igényelhető-e a Családosok Otthonteremtő Kedvezménye?

2016. február 12. napjától életbe lépő jogszabályi változás szerint igen, igényelhető használt lakás esetén a Családosok Otthonteremtési Kedvezménye.

Mely szerint az ingatlan

 • vételára maximálisan 35 millió forint lehet
 • forgalmi értéke maximum 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított értéket.

A kedvezmény felhasználható

 • a lakás vételárának kifizetésére
 • meglévő lakás bővítésének költségére.

Gyermekvállalás teljesítése

 • saját gyermek nemzése útján
 • örökbefogadás útján
 • már megszületett  gyermekek után is igényelhető, életkori korlátozás nélkül
 • fiatal házasok legfeljebb 2 gyermeket vállalhatnak
 • csak házasságban születtek a gyermekek

Lakáscélú bankkölcsönnel rendelkezők később született gyermek után is igényelhetik a CSOK-ot melynek összege 400.000 Ft gyermekenként. Ebben az esetben a CSOK-ot kötelesek hiteltörlesztésre fordítani.

CSOK mértéke használt lakás esetén Gyermekek számának teljesítési határideje Szükséges lakás hasznos alapterület négyzet-méterben
Gyermekek száma Igényelhető összeg (HUF)
1   600.000 4 év

40

2 1 430.000 8 év 50
3 2 200.000   60
4 vagy több 2 750.000   70

 

További feltételek

 • a kérelem benyújtásakor a házaspár legalább egyik tagja 40 év alatti legyen
 • az igénylő rendelkezhet más lakásban tulajdoni jogviszonnyal, melynek mértéke maximálisan 50% lehet
 • az igénylő és gyermeke (amely gyermek miatt jogosulttá vált a kedvezményre) 10 évig köteles lakásában életvitelszerűen élni, gyermeke pedig nagykorúvá válásáig
 • az ingatlan 10 évre jelzáloggal terhelődik.
Ez is érdekelhet

EGLO connect okoslámpa: A fény, ahogy Te AKAROD!

Exkluzív termékek a kärcher online áruház kínálatában!

Design elem és funkcionalitás a fürdődben az AREZZO design-tól

Tervezz ötcsillagos tetőt a gasztronómiából inspirálódva

Innovatív, öblítőperem nélküli WC-kerámiák a Geberittől

Most érdemes igazán napelemben gondolkozni

Hörmann bejárati ajtók

Családi ház építését tervezi? Segítünk kalkulálni!

Riasztórendszer kivitelezőt találni könnyű, ha tudjuk, hol keressük

A fekete zuhanykabinok ikonikus eleme: a black factory

Atenád redőnyök: zsákbamacska helyett hosszú távú megoldás

Zsaluzia – modern és esztétikus árnyékolás

Hőszivattyúk minden igényre: intelligens és rugalmasan tervezhető rendszerek

Hővisszanyerős szellőztető rendszer árkalkulátor

Így gazdálkodunk okosan – Mi az, amit mi feltétlenül beszerzünk a HOMEINFO Heteken?

Elszálló építőanyagárak, komoly kihívások. Mit tehetünk? – szakértőket kérdeztünk

Házépítés másképp: új típusú falazóelemek, típusházak, gyors kivitelezés

Otthonfelújítási támogatástól az építőanyag vásárlásig – Ezentúl mindezt egy helyen intézhetjük!

Masszív épületszerkezet költséghatékonyan, rekordidő alatt - Ytong Vasalt Pallós építési rendszer

Házat, de gyorsan! - 4. rész - Szárnyakon a fal evolúciója

A családi ház építését is egyre tudatosabban tervezzük meg

Praktikus újítás, magas hatásfok – itt az épületszigetelés új dimenziója!

Hogyan kalkuláljunk családi ház építésekor?

Miért fontos kivitelezői szerződést kötni és mi szerepeljen a szerződésben? Letölthető szerződésminta és magyarázatok felújítóknak, építkezőknek