Határidők és engedélyek

Hol kell kérni az engedélyt? Milyen időtartammal, határidőkkel számolhatunk? Kell-e illetékez fizetnünk? Megannyi fontos kérdés, melyekre itt a válasz.

Építési engedélyt a telek szerint illetékes önkormányzat építési osztályától kell kérni illetékfizetés ellenében. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok megtalálhatóak az „építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról” szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben.

Itt csak annyit, hogy alap-követelmény az építészeti-műszaki dokumentáció, a tervezői nyilatkozat, az építői jogosultság igazolása. Az engedély megadásának feltétele, hogy a tervező tervezői jogosultságát a névjegyzéket vezető szerv igazolja, a tervező nyilatkozzon arról, hogy az általa készített tervdokumentáció megfelel a jogszabályi feltételeknek, továbbá az építési engedély iránti kérelemhez a szükséges mellékleteket is hiánytalanul csatolták.

Az önkormányzatok ügyintézési határideje 60 nap, ami további 30 nappal hosszabbítható. Ez az „alapeset”. Csakhogy hiánypótlás (magyarán egy dokumentum nem megfelelő „becsatolása”!) esetén az építési engedély ügyintézési ideje leáll, hogy majd csak a pótlást követően kezdjen ismét ketyegni az óra.

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben akkor sem, ha az engedély boldog tulajdonosaivá váltunk. Lévén, hogy az illetékes önkormányzat a kiadáskor ugyan tekintettel van a helyi szabályozási tervre, de a kiadott engedélyt még megküldik a szomszédoknak is. S ha valamelyikük fellebbez, vagy észrevételt tesz az építményre, abban az esetben az illetékes közigazgatási hivatal dönt kéréséről – tehát nem az önkormányzat. Utóbbi jó esetben elrendelheti a jogerőre emelést, ellenkező esetben viszont kiírhat egy új eljárást, s minden kezdődik elölről.

Tovább bonyolítja a helyzetet egy osztatlan közös tulajdon, nélkülözhetetlen lévén a tulajdonostársak hozzájárulása, avagy az ezt pótló bírósági ítélet. S még valami: ha építkezünk közös tulajdonon, a „birtokunk” értéke csökkenhet, ha nem változik a munkák befejeztével a tulajdoni hányad. Tehát vagy kérjük a tulajdoni hányadok változását, vagy bíróságon indíthatunk pert, ahol bizonyítandó, a beruházás értéknövekedést eredményezett, nagyobb hányadra van jogunk.

Kapcsolódó cikkek

Tetőfelújítás vagy új tetőszerkezet? Így kérjen ajánlatot!

Elérkezett a tetőfelújítás ideje? Építkezik? Vagy még csak a tervezés folyamatánál jár? Otthona éke és védelmezője minden esetben a tető, ezért olyan fontos, hogy mind esztétikailag, mind funkciójában és ár-érték arányában is azt nyújtsa, amit várunk tőle. Az elhatározást követően azonban a legelső lépés az ajánlatkérés.

Így ellenőrizhetjük, hogy zuhanykabinunk biztonságos-e

A zuhanykabin vásárlásakor kevesen gondolnak arra, hogy a biztonság is fontos szempont lehet, hiszen „mi baj történhet?”. Nos, a zuhanykabin üvegből készül!

Illetékfizetés, illetékmentesség telekvásárlás, építkezés után

Milyen esetekben és meddig illetékmentes a telekvásárlás? Mi az illeték kiszabásának alapja? Hogyan ellenőrzi, hogy fölépült-e a ház a NAV? Írásunkban telekvásárlás esetén kiszabható illetékről és az illetékmentességről szólunk.

Lakásvásárlási tanácsadó

A mai piaci kínálatban minden megtalálható: használt lakás, újszerű lakás, új építésű lakás, stb. Biztos sokakban felmerült már a kérdés, vajon melyik lenne az igazi?

Részletfizetés a lakásvásárlási illetékre

A 35 éven aluli lakásszerző fiatalok részletfizetésre kapnak lehetőséget lakás vásárlásakor a befizetendő illetékre.

A lakásvásárlási illetékről

A magánszemély által történő ingatlanszerzési illetéket az állam 2010 január 1-től lecsökkentette. Az új illetékszabály annyiban változott az eddigiekhez képest, hogy a felső sáv illetékfizetési kötelezettséget 6 %-ról 4 %-ra módosították.

Az örökösödési illetéktörvény módosítása

2010 július 22-én elfogadott törvénymódosítás miatt változtak a jogszabályok, így az elhunyt szülő gyermekei, unokái mentesülnek az illetékfizetési kötelezettség alól.

Fizessünk könnyebben!

Lakás vagy más rendeltetésű ingatlan vásárlása utáni illeték megfizetésekor léteznek fizetéskönnyítési lehetőségek: halasztás és részletfizetés. A részletekről bővebben is olvashatunk.

Hogyan lesz lakóház egy konténerből? – Engedélyek, átalakítás, közművek

Hazai elterjedtsége még eléggé csekély a konténerből átalakított és lakhatóvá tett házaknak, de nagy érdeklődéssel figyeljük azokat a külföldi és már néhány hazai oldalt, ahol ilyen kiváló, mutatós, környezetbarát, költséghatékony építményeket mutatnak be. Több magyar vállalkozás foglalkozik a konténer házak tervezésével, átalakításával, árusításával, továbbá a helyszínre telepítésével, a szükséges közműbekötésekkel és az engedélyeztetéssel is.