Fürdőszoba Show 2020. január 17-18-19. Kíváncsi a legújabb fürdőszoba trendekre? Érdekel →

Kislexikon lakásbiztosításhoz

Legyen szó új lakásról vagy régiről, nyugodtabban alszunk, ha tudjuk, hogy otthonunkra biztosítást kötöttünk. Ám ember legyen a talpán, aki a bonyolult szakkifejezések rengetegében eligazodik. Némi magyarázattal szolgálunk a legfontosabb alapfogalmakhoz.

Alapbiztosítás: a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, melyekhez kapcsolhatók kiegészítő tételek.

Alapfedezet: több csoportba osztható - tűz, robbanás, villámcsapás. Vihar, felhőszakadás, árvíz. Hó és jégverés okozta károk. Földrengés, -csuszamlás, kő- és földomlás. Idegen tárgy rádőlése. Kiegészítő fedezetek: betöréses lopás, rablás, vandalizmus; csőtörés, vezetékes vízkár, üvegtörés, villámcsapás.

Alulbiztosítás: amikor a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a megállapodásban rögzített biztosítási összeget.

Betöréses lopás: (nem azonos a büntetőjogi kategóriával) erőszakos behatolás egy ingatlanba.

Biztosítási csalás: bűncselekménynek számít, ha a biztosítót tévedésben tartják (amivel kárt okoznak), és 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Biztosítási időszak: a szerződésben megjelölt időszak, általában határozatlan időre kötik, de szólhat egy évre is.

Biztosítási titok: a piaci résztvevők titoktartási kötelezettsége, ami alól nem mentesít az sem, ha a szerződés nem jött (volna) létre.

Biztosítási törvény: az 1995. évi XCVI. törvény, amit a 2003. évi LX. Törvénnyel módosítottak.

Egyezség: polgári jogi szerződés arról, hogy a jogosult elfogadja az abban szereplő összeget, s több igényt nem támaszt.

Felelősségbiztosítás: a biztosított által mások vagyonában okozott károk fedezete.

Felmondás: a felek bármelyike felmondhatja a szerződést írásbeli nyilatkozattal 30 nappal annak határideje előtt. Már a lejárat utáni napon megköthetjük az új szerződést a másik biztosítónál. Az időbeli átfedés tilos! Díj nemfizetéskor az esedékességétől számított 30-90 nap elmúltával törli a biztosító a szerződést.

Függőkár: a biztosítónak már bejelentett kár, azonban a kárügy lezárása még nem valósult meg.

Kárbejelentés: a biztosított bejelenti a biztosítónak a káreseményt. Nem jogvesztő viszont a határidő esetleges elmulasztása!

Mentesülés: a biztosító csak akkor teheti meg hogy nem fizet, ha a szerződő (vagy a lakásban élők) szándékosan, esetleg súlyosan gondatlanul okozták. A bizonyítási kötelezettség mindig a biztosítót terheli.

Minimális díj: a biztosító díjának „előreláthatóan fedezetet kell nyújtania valamennyi vállalt kötelezettsége teljesítésére, valamint költségeire”.

Szerződésmódosítás: másik konstrukcióra váltás ugyanannál a biztosítónál, bármikor kezdeményezhetjük.

Újérték-biztosítás: jellemzően a lakás- és épületbiztosítások, a túlbiztosítás tilos: a károsult – néhány kivételtől eltekintve – nem kaphat többet, mint a vagyontárgy kárkori értéke.

Változásjelentési kötelezettség: elmulasztása mentesítheti a biztosítót!

Kapcsolódó cikkek

Társasházak figyelem! Hitel negatív kamatra

A vissza nem térítendő támogatások körében, úgy tűnik, a társasházak mostoha sorsra jutottak. Maximum kamatmentes hitelhez juthatnak, de arra is pályázniuk kell. Társasházak számára azonban adott a lehetőség, hogy pályázat nélkül, néhány alapvető feltételt teljesítve igényelhető hitel, melyet megfelelően felvéve kevesebb lesz a visszafizetendő összeg.

Mire jó az általános felelősségbiztosítás?

Szeptembertől bizonyos építési tevékenységeket végzőktől minimum 1 millió forint összegű felelősségbiztosítás meglétét várja el két kormányrendelet. Habár a jogszabályi követelménynek megfelelő felelősségbiztosítás eddig is elérhető volt a piacon, mindenkinek, aki rendelkezik ilyennel, érdemes ellenőrizni, hogy a konkrét szerződés mire nyújt fedezetet, hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

Miért fontos felelősségbiztosítást kötni kivitelezéskor?

Egyértelmű, hogy mind tervezői, mind kivitelezői oldalról körüljárható a szakmai és pénzügyi felelősség, éppen ezért a felelősség kérdését megnyugtatóan a felelősségbiztosítás rendezheti.

A betörésvédelem fogalma

Legtöbben a természeti károkat, illetve a betörést ítélik a legnagyobb csapásnak, ami lakásukat, házukat érheti. Mit jelent a betörésvédelem biztosítási szempontból? A biztosítók különböző feltételekkel vállalják a betörés elleni biztosítást...

Önnek ajánljuk