Egyszerűsítik a nagycsaládosok gázártámogatásának igénylését

Nem kell évente igényelni a nagycsaládosoknak a gázártámogatást, a jogosultságot a hatóság fogja ellenőrizni a jövőben.

Mint ismeretes azon nagycsaládok, akiknek még van legalább három kiskorú, azaz családi pótlékra jogosult gyermeke, és más feltételeknek is megfelelnek gázártámogatásra jogosultak. Ezentúl nekik nem kell évente benyújtaniuk a kérelmet, hanem csak az esetleges változásokat kell bejelenteniük, mivel a kedvezmény határozatlan időre jár. A jogosultságot a Magyar Államkincstár Igazgatósága évente fogja ellenőrizni

Az új szabályok egy része 2012. szeptember 1-jén lépnek életbe, amíg a teljes rendelkezés 2013 januárjától lesz hatályos.

Szeptembertől nemcsak az a fogyasztó lesz jogosult a kedvezményre, aki családi pótlékban részesül és egyúttal szerződésben áll a szolgáltatóval kötött, hanem az is, aki a családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él. A szolgáltató eddig ugyanis csak a vele szerződő számára biztosíthatta a kedvezményt, emiatt sokan a gázmérő átírására kényszerültek.

A módosító rendelkezések elkerülhetővé teszik az évközbeni lakóhely- és szolgáltatóváltásából adódó esetleges vitákat. A fogyasztóval korábban szerződött szolgáltató ugyanis a fogyasztó kérelemére igazolást állít ki az év során már igénybevett kedvezmény mértékéről. Az új szolgáltató ennek alapján csak a kedvezmény fennmaradó részét biztosítja az új felhasználási helyen.

2013 januárjától a kérelem az év során bármikor benyújtható lesz. Az idei, átmeneti évben a fogyasztók szeptemberben nyújthatják be a kérelmet.

2013-tól egyszerűbb lesz igénylőlap kitöltése is. Az új formanyomtatványon nem kell feltüntetni – a kérelemhez kötelezően csatolt – számlán már szereplő adatokat. A kérelmező a kapcsolattartást telefonszáma önkéntes megadásával is segítheti. A módosítás szerint a továbbiakban jogosultanként elegendő lesz egyetlen igénylőlapot kitölteni azoknak, akik több gázmérővel rendelkeznek, és ezért az igénylőlapot eddig mérőóránként kellett benyújtaniuk. Egy pontosított előírás szerint a kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb 2 hónapra vehető igénybe, a szülést követően így elég idő áll rendelkezésére a kérelem benyújtására.

A nagycsaládos gázárkedvezmény lényege, hogy az erre jogosultak a jogosultsági feltételekkel nem rendelkező más fogyasztókhoz képest nagyobb földgázmennyiséget vásárolhatnak egyetemes szolgáltatási áron. Ez a lehetőség mintegy 320 ezer főt érint, a változásokkal a nagycsaládosok egyszerűbb eljárásban igényelhetik a kedvezményt.

Eközben a Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, hogy egyszerűsitik és gyorsítják a gázkazánok és gázkészülék cseréjével összefüggő eljárást az azonos teljesítményű, rendeletetésű, besorolású készülékek cseréje esetén.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Milyen szempontok szerint válasszunk kazánt?

 | 
Vásárlási listák
További vásárlási listák