Kiállítói kézikönyv

Kiállítói információs kézikönyv és Kiállítói adatlap

Helyszín

BOK (Syma) csarnok
Budapest, Dózsa György út 1, 1146 (építésre behajtás az Ifjúság útja felöl)

Szervező

Homeinfo
www.homeinfo.hu

Cégadatok:
Develon Hungary Szolgáltató Kft.
1116 Budapest, Barázda utca 18. földszint 106.
Cg. 01-09-936944

Alaprajz

Az alaprajz aktuális változatát a Stand térkép menüpontban találja meg.

Építési, rendezvény és bontási időszak

Építési időszak:

2020. január 13. 06:00-tól – 2020. január 16. 14:00-ig.
2020. január 16. 14:00 a standok áram alá helyezése.
Éjszakai építési igényt előre kérjük jelezni.
Kézben hordozható tárgyak beszállítása és előkészülési időszak, nyitvatartási napokon: 07:00-09:00

Nyitvatartási időszak:

2020. január 17. 09:00-18:00-ig
2020. január 18. 09:00-18:00-ig
2020. január 19. 09:00-18:00-ig

Bontási időszak:

2020. január 19. 18:00 – 2020. január 20. 12:00-ig
Éjszakai bontási igényt előre kérjük jelezni.
Semmilyen bontási munka nem kezdhető meg a rendezvény hivatalos lezárásáig, és addig, amíg a kiállításszervező erre engedélyt nem ad. Bontási engedélyt a Szervező a standok áramtalanítása után ad. Eddig az időpontig a standok bontását megkezdeni szigorúan tilos.

Gépjármű behajtás, parkolás

A BOK Rendezvényközpont területére az építési, bontási és üzemelési időszakban gépjárművel az Ifjúság útja felőli kapun keresztül lehet behajtani. Kihajtás ugyanott. A területen a KRESZ előírásai érvényesek.

Az építési és a bontási időszakban a személy-gépjárművek és a kisteherautók a teherkapukat igénybe véve hajthatnak be az „A” csarnokba. Az „A” csarnok rendelkezik kamion-behajtásra alkalmas kapukkal is.

A csarnokok kapujában a ki- és behajtáskor a rakomány magasságának ellenőrzése kötelező. A csarnokban a beszállító gépjárművek csak a Szervező által kijelölt útvonalon mozoghatnak, és a benntartózkodás idejét is előre egyeztetni kell Szervezővel.

A rakodás befejezése után valamint az üzemelési időszakban gépkocsi a csarnokban nem tartózkodhat, kivételt képez ez alól a kiállítási tárgyként regisztrált jármű.

A „Rendezvényutcán” keresztül történő áru ki- és beszállítás nem engedélyezett.

Kiállító az emelőgépes anyagmozgatási, rakodási, raktározási, üresládakezelési és egyéb szállítmányozási tevékenységére maga választja meg szolgáltatóját vagy végezheti el ezen tevékenységeket.

A parkolóban csak az előzetesen leegyeztetett formában lehet reklámot elhelyezni.

A Rendezvényközpont közvetlen közelében a gépjárművek parkolása az arra kijelölt helyeken történik. A Rendezvényközpont parkolójában tartózkodó gépjárművekért Szervező őrzési felelősséget nem vállal.

A személy- és teherkapuk előtt gépjárművel megállni és várakozni TILOS!

A menekülési útvonalakon, ajtókban, kapukban megállni és parkolni szigorúan TILOS!

Kérjük az építés és bontás idején, valamint a rendezvény ideje alatt a Kiállítói parkolóban álló járműveken a standszámot, a gépkocsivezető elérhetőségét (telefonszám, stb), a szélvédő mögött jól látható módon elhelyezni!

Stand

Általános információk

Kiállító legkésőbb 2019. december 1-jén köteles a hivatalos műszaki, építési terveket, és minden a standra tervezett eszközt, bútort, személyzetet, stb., illetve a tervezett energiavételi pontokat bemutatni. A Szervező nem korlátozott teherbírású betonpadlót biztosít a Kiállítónak.

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell: a függesztési, árambekötési (kiemelve az esetleges éjszakai áram igénylését) ,vízbekötési igényeket, a 2,5 méternél magasabb standok műszaki rajzát, valamint a standhely beépítésének és szőnyegezésének tervrajzát, továbbá a szerelési és elektromos áram szabványosítási nyilatkozatot. Ennek elmulasztása esetén a Szervező nem engedélyezi a kivitelezési munkálatok megkezdését. Az építési és a bontási munkák folyamán minden felelősség a Kiállítót terheli!

Kiállító e-mailes formában köteles elküldeni minden felmerülő igényt, kérdést, tervet, amelyek nem tekinthetőek elfogadottnak Szervező e-mailes megerősítő válasza nélkül.

Kiállítónak építési tevékenységet csak és kizárólag a meghatározott időtartamban van lehetősége folytatni, ideértve a szóróanyagok, ajándékok, programlapok, stb. szállítását is a standra.

Kiállító köteles a kivitelezés felelős műszaki vezetőjét megjelölni. A kivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia. A munka folyamán a kivitelezés felelős műszaki vezetője képviseli a Kiállítót mindennemű költség és felelősségvállalás tekintetében. A Kiállító minden esetben felelősséget vállal az általa megbízott és vele szerződésben álló kivitelezőért.

A standra, bérelt területre robbanómotoros gépjárművet csak a Szervező előzetes hozzájárulásával lezárt, kiálláshoz elegendő benzinnel feltöltött állapotban lehet beállítani. Minden kiállított jármű kulcsát a Szervezőknek le kell adni vészhelyzet esetére.

Kiállító nem jogosult az előre leegyeztetett stand méretén kívül semmit sem elhelyezni, különös tekintettel a vészkijáratok, közlekedő folyosók tekintetében, Szervezőnek joga van megtagadni, elvitetni a standon kívülre letett eszközöket.

Szervező felhívja Kiállító figyelmét, hogy a helyszínen általános tájékozódásra alkalmas fényt biztosít, a standok világításának biztosítása Kiállító felelőssége.

3,5 méternél magasabb ponttal rendelkező standoknak külön plusz díja van, melynek összege 300.000 Ft+áfa/stand.

A 2,5 méternél magasabb standok esetében statikus bevonásával elkészített műszaki dokumentáció készítése kötelező, melynek költsége Kiállítót terheli. Ezt a dokumentációt a fent megjelölt időpontig – 2019. december 1-ig – le kell adni Szervező részére, a rendezvényen pedig mindenkor a standon kell tartani.

Kiállítónak lehetősége van TV-t és/vagy halk háttérzenét biztosító hangtechnikát üzemeltetni a standján, azonban csak abban az esetben, ha a TV hangereje, fényereje nem zavarja egyik környező standot sem vagy a rendezvény egészét sem. Kiállító nem üzemeltethet mikrofonnal ellátott hangtechnikát a standján, hacsak Szervezővel máshogyan nem egyezett meg.

Kiállító felelőssége, hogy a rendezvény nyitvatartási idejében a standja nem lehet üres állapotban.

Szervező felhívja a Kiállító figyelmét, hogy a standhelyet a Szervezőtől kapott állapotban köteles visszaadni Szervezőnek. A standok építési valamint bontási munkálatainak befejezése után, kimondottan beleértve mindennemű szemét, göngyöleg és maradványanyag elszállítása a Kiállító feladata, ennek a költsége a Kiállítót terheli.

Takarítás

A rendezvény helyszínét és szabad területek általános takarítását Szervező biztosítja, a standok takarítása Kiállító felelőssége.

Kiállítónak lehetősége van takarítást igényelni Szervezőtől a Kiállítói adatlapon, ennek költsége a Kiállítót terheli.

Kizárólagos szolgáltatások

A kiállító az

  • árambekötés,
  • vízbekötés, valamint
  • függesztés
  • internet

szolgáltatásokat a Fürdőszoba Kiállítás 2020 rendezvény kapcsán kizárólag Szervezőtől rendelheti meg. Kiállító a felmerült igényeket összegyűjti és továbbítja azokat a Szervező felé a Kiállítói adatlapon.

Áramkiállás: Szervező Kiállítók számára egységesen 1db háztartási dugaljjal ellátott áram végpontot biztosít 1X16 Amperre biztosítva.

Amennyiben Kiállítónak nagyobb mennyiségű áramigénye van, azt legkésőbb 2019. december 1-ig van lehetősége igényelni és meghatározni pontosan a mennyiséget a lentebb található Kiállítói adatlap segítségével.

A csarnokon belüli vízvételezési pontot igény szerint Szervező biztosít, viszont a standon belüli vízkiépítés minden esetben a Kiállító feladata és felelőssége. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a csarnokon belül csatornakivezetési pont nem található. A kiállítás végén az esetlegesen vízzel megtöltött eszközök leengedése kizárólag a csarnokon kívül történhet Szervező által egyeztetett módon. Szervező lehetőséget biztosít nagyobb vízmennyiség kiszivattyúzására, amelyet minden esetben a Kiállítói adatlapon jelezni kell a Szervező felé, és amelynek költsége a Kiállítót terheli.

A csarnokban függesztési pont bekötési munkát kizárólag a Szervező végezhet. Ennek egyeztetése a tervek benyújtását követően történik, és annak költsége a Kiállítót terheli. Szervező felhívja Kiállító figyelmét, hogy a függesztési munkák során csak és kizárólag emelőt és személyzetet biztosít a függesztéshez, minden a standhoz tartozó függesztést igénylő eszköz, dekorációs felület, stb. megléte Kiállító felelőssége.

Szervező Kiállító részére térítésmentesen vezeték nélküli, nem dedikált és nem szimmetrikus internet kapcsolatot biztosít, amelynek sávszélessége nem garantált. Szervező felhívja Kiállító figyelmét, hogy a kapott internet sávszélességét használja minden Kiállító, így ha Kiállítónak dedikált, nagy sávszélességű internetre van szüksége, azt legkésőbb a tervek leadásáig jeleznie kell Szervező felé a pontos sávszélesség meghatározásával a Kiállítói adatlapon. A plusz sávszélesség kiépítésének költsége Kiállítót terheli.

Munkavédelem, szükséges engedélyek

Az építés során az érvényben lévő magyar szabványokat, a mindenkor hatályos építésügyi rendelkezéseket, a hatályos baleset- és munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokat, rendeleteket Kiállítónak és alvállalkozójának be kell tartania.

Kiállító és alvállalkozójának felelőssége, hogy a stand építéséhez összes szükséges engedéllyel rendelkeznie kell.

Kiállító és alvállalkozójának felelőssége szintén, hogy a magyar munkavédelmi jogszabályokkal összhangban minden az építésen, rendezvényen, bontáson résztvevő kollégájának, alvállalkozójával a munkavédelmi előírásokat ismerteti, és figyelemmel kíséri az építési, bontási munkák folyamán ezen előírások betartását.

Kiállító és alvállalkozója által üzemeltetett berendezéseknek és eszközöknek meg kell felelniük a Magyar Szabványoknak, valamint a tűzrendészeti, baleset- és munkavédelmi előírásoknak. Amennyiben Kiállító ezen szabványoknak nem megfelelő eszköz üzemeltetéséből adódóan kárt okoz, annak megtérítése kizárólag Kiállítót terheli.

Biztosítás

A BOK Rendezvényközpontban kizárólag olyan kivitelező cég vagy magánvállalkozó folytathat megbízás alapján kivitelezési (kiállítás építési, bútorkölcsönzési, hang-fény- és színpadtechnikai) munkálatokat, aki érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik tevékenységére vonatkozóan. Ennek megléte, illetve ellenőrzése a Kiállító feladata és felelőssége.

Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség a rendezvény építési, nyitvatartási vagy bontási ideje alatt a Kiállító standján történt sérülés (eszköz vagy emberi), lopás esetében.

Kiállító felel másik Kiállítónak, vagy helyszínnek okozott károkért minden esetben.

Vagyonvédelem

A standhelyek nyitvatartási időn kívüli általános őrzését Szervező biztosítja. Ez nem vonatkozik a standon rögzítés nélkül hagyott értékekre, különös tekintettel műszaki cikkekre és egyéb könnyen elmozdítható értékekre. Szervező minden esetben javasolja Kiállító számára, hogy ezen értékeket zárják el. A kiállítási csarnokokban az esti zárás és a reggeli nyitás közötti időben nem tartózkodhat saját rendelt őrszemélyzet.

A standok nyitva tartása alatt kiállítási, felszerelési tárgyainak őrzéséről a Kiállítónak kell gondoskodni. A Szervező javasolja a Kiállítónak, hogy a standokra kössön saját biztosítást.

Harmadik fél részvétele

A rendezvényen Kiállító az általa bérelt területen/standon kizárólag a szerződéskötéskor egyeztetett termékeket és szolgáltatásokat hirdetheti. Harmadik fél termékét csak abban az esetben hirdetheti, amennyiben ezt Szervező előzetesen írásban jóváhagyta. Ennek elmaradása esetén Szervezőnek jogában áll az adott hirdetést, bemutatót elszállíttatni, amelynek költségét Kiállító fedezi.

Kiállító a bérelt területet/standot sem részben sem egészben nem adhatja tovább vagy adhatja bérbe harmadik félnek.

Elérhetőségek

Kérjük, hogy bármilyen kérdés, vagy észrevétel esetén keressék a Szervezőket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Standterv leadása; standdal kapcsolatos operatív, logisztikai kérdések; extra igények stand kapcsán:

Sándor Csilla
+36 70 / 361 98 38
csilla.sandor@homeinfo.hu

Szerződéses; pénzügyi kérdések:

Dévényi Tamás
+36 70 / 433 19 10
tamas.devenyi@homeinfo.hu