Hirdetés

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása 2.

A bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása során a tető állapotának felmérése után el kell dönteni, hogy a hőszigetelést is felújítjuk-e. Azt is meg kell határozni, milyen módon és, milyen minőségben szeretnék a lapos tető vízszigetelését felújítani.

A sorozat előző részében a lapos tető állapotának felméréséről szóltunk. A felmérés eredményét értékelve kell meghoznunk döntésünket.

A tető hőszigetelése

Ha már teljesen elázott hőszigetelés, akkor az sem tartható meg, hiszen annak lassú kiszáradása nehézkes, alig garantálható, és e közben környezetének szerkezeteit tartósan károsítja, elnedvesíti. A hőszigetelés megfelelősége mellett arra is kell figyelni, hogy a beltéri felületek hőmérséklete a használati párák jelenléte esetében se okozzon kedvezőtlen mértékű páralecsapódást (kapilláris kondenzációt), mert ez penészesedést eredményezhet vagy éppen fenntartja, sőt fokozza azt.
A kiegészítő vagy új hőszigetelés (akár csak új vízszigetelő anyag elhelyezése esetében) dönteni kell a szigetelőanyag rögzítéséről is. E tényt a hőszigetelés anyaga, valamint a meglévő tetőfelület átnedvesedésének, átázottságának mértéke határozza meg:

 • terhelés (kavics, betonlap, terasztető vagy zöldtető stb.)
 • ragasztás (forró bitumen, hideg bitumen, hidegragasztók, PUR-hab stb.)
 • mechanikus módon (például különböző típusú dübelekkel)

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása

A lejtések mindenütt legalább 2 százalékosak legyenek (vápában ennek megfelelően 1,2–1,5 százalék megengedett). Ha szükséges a lejtések korrekcióját is végre kell hajtani:

 • cementbázisú lejtésképzőkkel (fontos a minimális vastagságot az alkalmazási előírásokban ellenőrizni)
 • bitumenbázisú lejtésképzőkkel elkészíteni (bitumenes emulzió + kvarchomok vagy valamilyen őrlemény + cement).

Számítani kell arra, hogy a kész aljzatok hőhatás és szerkezetmozgás miatt – dilatációk, hőtágulások, lehajlások, szerkezeti elemek csatlakozásának elmozdulásai stb. – különböző irányban és mértékben elmozdulnak. Erre vonatkozóan a helyszíni szemlén, láthatóan is, teljes körű tapasztalatokat lehet szerezni, a kialakulásának helyére, irányára és nagyságára vonatkozóan.

A tetőfelújítások leggyakoribb kérdése az, hogy milyen minőségű lemezekkel és hány rétegben készíthetők a vízszigetelések.
Ezt is több tényező határozza meg:

 • mennyire nedves, átázott a tető felülete (ugyanis nedves tetőhöz csak páraelvezetéssel rendelkező alátétes lemezek a legalkalmasabbak)
 • készül-e kiegészítő hőszigetelés (ha igen, a mechanikus rögzítés vagy ragasztás nem nélkülözhető)
 • milyen lesz az új vízszigetelés rögzítése (lásd előbbi leírásokban)
 • mekkora legyen a szigetelés időállósága, garanciája (oxidbitumenes lemezeknél csak 5 év, modifikáltaknál 10-45 év a vízzáróság garanciája)
 • egyenes rétegrendű lesz-e a tetőszerkezet vagy takart (azaz fordított rétegrendű, leterhelt tetőszerkezet) a szigetelés szempontjából
 • milyen módon valósul meg a felső/záró szigetelő lemez napsugárzás elleni fényvédelme (törekedni kell az élettartam növelő felületi bevonat alkalmazására)
 • szakkivitelező kockázati felelősségének a kérdése (az egyrétegű szigetelőlemezzel készített tetőfelújítás kockázata nagyobb, mint a két rétegben elkészített megoldásoké)

Hogyan tovább?

Elsődlegesen el kell dönteni, hogy a felújítás csak a vízszigetelésre korlátozódik, vagy értéknövelő módon kiegészítő hőszigeteléssel együtt készítik.
Ha csupán a vízszigetelés felülete lesz felújítva, a lejtéskorrekció végrehajtása után a felületet perforálni szükséges. A perforáció elkészítése előtt azonban a szigetelni kívánt felületet bitumenes kellősítővel kell bevonni, és csak ezután készülhet a tetőperforáció. A kialakult gyakorlat szerint általában 3–4 db/m2 mennyiségű, átmérőjében 20 mm nagyságú lyukat kell a meglévő szigetelésbe mélyíteni úgy, hogy az a betonaljzatig, vagy a hőszigetelés felső harmadáig leérjen. Így lehet biztosítani a szerkezet kedvező kiszáradását.

A következő lépésben a felújító lemez kiválasztása következik. Ez lehet egy- és kétrétegű szigetelési rendszerben készített. Az egyrétegű rendszer esetében a választott SBS (elasztomerbitumenes) lemez általában 5 mm, vagy ennél vastagabb, amíg a kétrétegű felújítások alátét és zárólemezre különülnek el. A rétegek összvastagsága azonban nem kevesebb 6,5-7 mm-nél.

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása

Hosszú időre

Ha nagy élettartamú megoldást szeretnénk, akkor a kellősített felületre, páraelvezető csatornával gyártott lemezeket közvetlenül lehet fektetni, amely lemezeken alul a gyárilag ráépített ragasztó sávok, az enyhe lánghatás eredményeként aktívvá válnak, és gyorsan a felújítani kívánt tetőfelülethez ragadnak. A kész szigetelés felületére ajánlott továbbá az alu pigmenteket tartalmazó, élettartam növelő bevonat felhordása, amely 4-6 évvel meghosszabbítja a felújított tetőszigetelés élettartamát. E lemezekkel való felújítás már eleve értéknövelést eredményeznek. Természetesen lehet egy rétegben is kiépíteni a rendszert (kellősítés + 5,6 mm vastag SBS lemez + élettartam-növelő bevonat).

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása

A szegélyező és dilatációs bádogos szerkezetek helyett, azok kiváltásánál törekedni kell a modifikált bitumenes lemezek alkalmazására. Így a tető szigetelése homogénebb, anyagfolytonosabb lehet. Az összefolyók felújításakor az EPDM anyagú „szegélyező béléselemek” egyszerűsítik a szigetelési csomópontképzést. Rendkívül fontos azonban az új elem tömítettsége a „bennmaradó” régi lefolyócsőhöz (a régi szegélyező fémlemezeket ki kell bontani). A tetőn lévő pára- és salakszellőzőket le kell bontani, de a helyüket megtartva az új szellőző elemekkel szükséges biztosítani a korábbi kiszellőztetettséget is.

A szegélyek kialakítása a tető legkényesebb csomópontja

 • párazárást az új szigetelésen is ki kell alakítani, de kis aljzatmozgásoknál szegélyező bitumenes lemezrögzítés is elég
 • várhatóan nagyobb aljzatmozgások (szálas és hab anyagú hőszigeteléseknél) esetében mechanikus módon (dübellel) kell az új szigetelő lemezvégeket rögzíteni
 • 60 cm vagy ennél magasabb attika falra felvezetett szigetelőlemezt kiegészítő rögzítő szegéllyel kell biztosítani a lecsúszás ellen
 • és általában, ha a szigetelni kívánt függőleges vagy vízszintes felület nem „bitumenes jellegű” azaz nem bitumennel bevont, úgy kellősítő bitumenes mázzal kell előkészíteni, kellősíteni

Kiegészítő hőszigetelés

Ha a tetőfelújítás során kiegészítő hőszigetelés is készül, el kell dönteni a rögzítés módját. Amennyiben a födém szilárd aljzatszerkezetébe dübel nem hajtható be, illetve terheléssel sem rögzíthető a szigetelési rendszer, úgy lehetőség van a gyorsított bitumenes ragasztási technológiák alkalmazására. Ennek lényege, hogy olyan lemezek alkalmazását teszik lehetővé, amelyekkel a hőérzékeny EPS-hab hőszigetelésekre közvetlenül is rá lehet melegíteni a kétrétegű bitumenes szigeteléseket, károsodás, kedvezőtlen felmelegedés nélkül. A mai gyakorlatban a panelépületek felújítási programjainak ez a legkedveltebb megoldása. Lényege, hogy a lefektetett és PUR rögzítésű EPS-hab hőszigetelő anyagra öntapadó bitumenes lemezt fektetnek, majd ezután 4 mm vastag SBS modifikált bitumenes lemezt hegesztenek le illetve az alátétlemezre. A zárólemez fektetésekor keletkező hő elég, hogy az alátétlemez károsodás nélkül ráragadjon az EPS-habra.

A felújítás értéknövelő megoldásának a leghasznosabb módja, ha az zöldtetőként valósul meg. E felújítás során azonban a zöldtetők építésének szempontjait kell alkalmazni, a vonatkozó ÉMSZ Irányelveinek maradéktalan betartása mellett.

Haraszti László
okleveles építészmérnök, szakmérnök
elméleti oktató, műszaki tanácsadó
Icopal Villas Kft.

Kapcsolódó cikkek

Régi borospincéből építész műterem Budajenőn

Felújtani, átalakítani, az eredeti funkciókat elhagyni és újragondolni, komoly munka, de látva az eredményt, kimondhatjuk: megéri fáradozni.

A tervezéstől a felújításon és a tetőfedő anyagok kiválasztásán át a szigetelésig, itt mindent megtalál, amit a tetőkről tudnia kell

A tető az épület egyik fontos teherhordó szerkezete, épsége, megfelelő stabilitása éppen ezért kulcskérdés. Az épülethez illő formát és kialakítást, a tetőfedés típusát, anyagát, színvilágát a tervezés során kell meghatározni, majd a kivitelezésnél - minden részletre kiterjedően - szakszerűen végigvinni. A cél, a tető évtizedekig tartó időtállósága és nem utolsósorban esztétikája.

Figyeljünk a fontos részletekre! - Tetőfóliák és alátéthéjazatok

Egy új ház építése során számos olyan tényezőt kell figyelembe venni, melyeket kevésbé fontosnak gondolunk. Habár az esztétikum mindenki számára az egyik legfontosabb szempont, az alapanyag választás és a kialakítás legalább ekkora hangsúlyt kell, hogy kapjanak. Ha a biztonságról és a funkcionalitásról van szó, ne kössünk kompromisszumot!

Vízszigetelés a fürdőszobában - Hogyan építsünk vizes helyiségeket?

Ahogyan a lakásban is megszereljük a csöpögő csapot, úgy a fürdőszobában a burkolt felületek alatti felületeken is meg kell szüntetnünk a szivárgást. A fürdőszobai vízszigetelésről döntően egy rendszer részeként csempe- és járólapragasztás során beszélünk.

A terasz és az erkély vízszigetelése – Problémák és megoldások

Tél végén sok otthonban fény derül a nem megfelelő szigetelésekre, főleg a hézagoknál és áttöréseknél, melyekre mindenki a lehető leggyorsabb, legegyszerűbb, ugyanakkor tartós megoldást szeretné megtalálni. Itt az ideje végiggondolnunk, hogyan újítanánk fel régi teraszunkat, erkélyünket. Mielőtt kőműves kanalat ragadnánk, nézzünk át néhány fontos információt a kültéri burkolással kapcsolatban!

A vízszigetelés fontossága - Zárjuk ki otthonunkból a vizet!

Egy családi ház építésekor a vízszigetelésből származik a költségeknek nagyjából az 5%-a és a reklamációknak mintegy a 90%-a. Ezért is kormányrendelet mondja ki, hogy az építményt és a részeit védeni kell a víz, a nedvesség (talajvíz, talajnedvesség, talajpára, csapadékvíz, üzemi víz, pára, stb.) káros hatásaival szemben.

Utólagos szigetelés a tetőtérben. Gyors és problémamentes megoldások víz- és hőszigetelésre

A tetőtér – hiába remek lehetőség újabb helyiségek kialakítására – gyakran az egyik legproblémásabb része a lakóépületeknek. Ha a víz- és hőszigetelés nem megfelelő, elvész a kényelem is. Szerencsére azonban mindez egy alapos felújítással orvosolható.

Vízszigetelési problémák megelőzése teraszokon, erkélyeken, vizes helyiségekben - egy komponensű, rugalmas vízszigetelő habarccsal

A vízszigetelés hiánya, vagy a helytelen kivitelezés következményeként számos kellemetlen problémával kell szembenéznünk. A helyzet azonban nem reménytelen! Megfelelő anyagok felhasználásával ezek a gondok orvosolhatók.

Hőszigetelés mindenkinek: trendi lapostető – kockázatokkal

Szakemberek szerint az otthoni energiaveszteség legalább feléért nem a megfelelően hőszigetelt falak (30%-ban) és a tető felelős (20%-ban). Éppen ezért nem véletlen, hogy otthonunk hőszigetelésének tervezésekor ez a két terület kerül először fókuszba. Még alaposabb megfontolást igényel, ha a manapság egyre népszerűbb lapostető fedi a házat.