Fürdőszoba Show 2020. január 17-18-19. Kíváncsi a legújabb fürdőszoba trendekre? Érdekel →

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása 2.

A bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása során a tető állapotának felmérése után el kell dönteni, hogy a hőszigetelést is felújítjuk-e. Azt is meg kell határozni, milyen módon és, milyen minőségben szeretnék a lapos tető vízszigetelését felújítani.

A sorozat előző részében a lapos tető állapotának felméréséről szóltunk. A felmérés eredményét értékelve kell meghoznunk döntésünket.

A tető hőszigetelése

Ha már teljesen elázott hőszigetelés, akkor az sem tartható meg, hiszen annak lassú kiszáradása nehézkes, alig garantálható, és e közben környezetének szerkezeteit tartósan károsítja, elnedvesíti. A hőszigetelés megfelelősége mellett arra is kell figyelni, hogy a beltéri felületek hőmérséklete a használati párák jelenléte esetében se okozzon kedvezőtlen mértékű páralecsapódást (kapilláris kondenzációt), mert ez penészesedést eredményezhet vagy éppen fenntartja, sőt fokozza azt.
A kiegészítő vagy új hőszigetelés (akár csak új vízszigetelő anyag elhelyezése esetében) dönteni kell a szigetelőanyag rögzítéséről is. E tényt a hőszigetelés anyaga, valamint a meglévő tetőfelület átnedvesedésének, átázottságának mértéke határozza meg:

 • terhelés (kavics, betonlap, terasztető vagy zöldtető stb.)
 • ragasztás (forró bitumen, hideg bitumen, hidegragasztók, PUR-hab stb.)
 • mechanikus módon (például különböző típusú dübelekkel)

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása

A lejtések mindenütt legalább 2 százalékosak legyenek (vápában ennek megfelelően 1,2–1,5 százalék megengedett). Ha szükséges a lejtések korrekcióját is végre kell hajtani:

 • cementbázisú lejtésképzőkkel (fontos a minimális vastagságot az alkalmazási előírásokban ellenőrizni)
 • bitumenbázisú lejtésképzőkkel elkészíteni (bitumenes emulzió + kvarchomok vagy valamilyen őrlemény + cement).

Számítani kell arra, hogy a kész aljzatok hőhatás és szerkezetmozgás miatt – dilatációk, hőtágulások, lehajlások, szerkezeti elemek csatlakozásának elmozdulásai stb. – különböző irányban és mértékben elmozdulnak. Erre vonatkozóan a helyszíni szemlén, láthatóan is, teljes körű tapasztalatokat lehet szerezni, a kialakulásának helyére, irányára és nagyságára vonatkozóan.

A tetőfelújítások leggyakoribb kérdése az, hogy milyen minőségű lemezekkel és hány rétegben készíthetők a vízszigetelések.
Ezt is több tényező határozza meg:

 • mennyire nedves, átázott a tető felülete (ugyanis nedves tetőhöz csak páraelvezetéssel rendelkező alátétes lemezek a legalkalmasabbak)
 • készül-e kiegészítő hőszigetelés (ha igen, a mechanikus rögzítés vagy ragasztás nem nélkülözhető)
 • milyen lesz az új vízszigetelés rögzítése (lásd előbbi leírásokban)
 • mekkora legyen a szigetelés időállósága, garanciája (oxidbitumenes lemezeknél csak 5 év, modifikáltaknál 10-45 év a vízzáróság garanciája)
 • egyenes rétegrendű lesz-e a tetőszerkezet vagy takart (azaz fordított rétegrendű, leterhelt tetőszerkezet) a szigetelés szempontjából
 • milyen módon valósul meg a felső/záró szigetelő lemez napsugárzás elleni fényvédelme (törekedni kell az élettartam növelő felületi bevonat alkalmazására)
 • szakkivitelező kockázati felelősségének a kérdése (az egyrétegű szigetelőlemezzel készített tetőfelújítás kockázata nagyobb, mint a két rétegben elkészített megoldásoké)

Hogyan tovább?

Elsődlegesen el kell dönteni, hogy a felújítás csak a vízszigetelésre korlátozódik, vagy értéknövelő módon kiegészítő hőszigeteléssel együtt készítik.
Ha csupán a vízszigetelés felülete lesz felújítva, a lejtéskorrekció végrehajtása után a felületet perforálni szükséges. A perforáció elkészítése előtt azonban a szigetelni kívánt felületet bitumenes kellősítővel kell bevonni, és csak ezután készülhet a tetőperforáció. A kialakult gyakorlat szerint általában 3–4 db/m2 mennyiségű, átmérőjében 20 mm nagyságú lyukat kell a meglévő szigetelésbe mélyíteni úgy, hogy az a betonaljzatig, vagy a hőszigetelés felső harmadáig leérjen. Így lehet biztosítani a szerkezet kedvező kiszáradását.

A következő lépésben a felújító lemez kiválasztása következik. Ez lehet egy- és kétrétegű szigetelési rendszerben készített. Az egyrétegű rendszer esetében a választott SBS (elasztomerbitumenes) lemez általában 5 mm, vagy ennél vastagabb, amíg a kétrétegű felújítások alátét és zárólemezre különülnek el. A rétegek összvastagsága azonban nem kevesebb 6,5-7 mm-nél.

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása

Hosszú időre

Ha nagy élettartamú megoldást szeretnénk, akkor a kellősített felületre, páraelvezető csatornával gyártott lemezeket közvetlenül lehet fektetni, amely lemezeken alul a gyárilag ráépített ragasztó sávok, az enyhe lánghatás eredményeként aktívvá válnak, és gyorsan a felújítani kívánt tetőfelülethez ragadnak. A kész szigetelés felületére ajánlott továbbá az alu pigmenteket tartalmazó, élettartam növelő bevonat felhordása, amely 4-6 évvel meghosszabbítja a felújított tetőszigetelés élettartamát. E lemezekkel való felújítás már eleve értéknövelést eredményeznek. Természetesen lehet egy rétegben is kiépíteni a rendszert (kellősítés + 5,6 mm vastag SBS lemez + élettartam-növelő bevonat).

Bitumenes szigetelésű lapos tetők felújítása

A szegélyező és dilatációs bádogos szerkezetek helyett, azok kiváltásánál törekedni kell a modifikált bitumenes lemezek alkalmazására. Így a tető szigetelése homogénebb, anyagfolytonosabb lehet. Az összefolyók felújításakor az EPDM anyagú „szegélyező béléselemek” egyszerűsítik a szigetelési csomópontképzést. Rendkívül fontos azonban az új elem tömítettsége a „bennmaradó” régi lefolyócsőhöz (a régi szegélyező fémlemezeket ki kell bontani). A tetőn lévő pára- és salakszellőzőket le kell bontani, de a helyüket megtartva az új szellőző elemekkel szükséges biztosítani a korábbi kiszellőztetettséget is.

A szegélyek kialakítása a tető legkényesebb csomópontja

 • párazárást az új szigetelésen is ki kell alakítani, de kis aljzatmozgásoknál szegélyező bitumenes lemezrögzítés is elég
 • várhatóan nagyobb aljzatmozgások (szálas és hab anyagú hőszigeteléseknél) esetében mechanikus módon (dübellel) kell az új szigetelő lemezvégeket rögzíteni
 • 60 cm vagy ennél magasabb attika falra felvezetett szigetelőlemezt kiegészítő rögzítő szegéllyel kell biztosítani a lecsúszás ellen
 • és általában, ha a szigetelni kívánt függőleges vagy vízszintes felület nem „bitumenes jellegű” azaz nem bitumennel bevont, úgy kellősítő bitumenes mázzal kell előkészíteni, kellősíteni

Kiegészítő hőszigetelés

Ha a tetőfelújítás során kiegészítő hőszigetelés is készül, el kell dönteni a rögzítés módját. Amennyiben a födém szilárd aljzatszerkezetébe dübel nem hajtható be, illetve terheléssel sem rögzíthető a szigetelési rendszer, úgy lehetőség van a gyorsított bitumenes ragasztási technológiák alkalmazására. Ennek lényege, hogy olyan lemezek alkalmazását teszik lehetővé, amelyekkel a hőérzékeny EPS-hab hőszigetelésekre közvetlenül is rá lehet melegíteni a kétrétegű bitumenes szigeteléseket, károsodás, kedvezőtlen felmelegedés nélkül. A mai gyakorlatban a panelépületek felújítási programjainak ez a legkedveltebb megoldása. Lényege, hogy a lefektetett és PUR rögzítésű EPS-hab hőszigetelő anyagra öntapadó bitumenes lemezt fektetnek, majd ezután 4 mm vastag SBS modifikált bitumenes lemezt hegesztenek le illetve az alátétlemezre. A zárólemez fektetésekor keletkező hő elég, hogy az alátétlemez károsodás nélkül ráragadjon az EPS-habra.

A felújítás értéknövelő megoldásának a leghasznosabb módja, ha az zöldtetőként valósul meg. E felújítás során azonban a zöldtetők építésének szempontjait kell alkalmazni, a vonatkozó ÉMSZ Irányelveinek maradéktalan betartása mellett.

Haraszti László
okleveles építészmérnök, szakmérnök
elméleti oktató, műszaki tanácsadó
Icopal Villas Kft.

Kapcsolódó cikkek

Vízszigetelés a fürdőszobában - Hogyan építsünk vizes helyiségeket?

Ahogyan a lakásban is megszereljük a csöpögő csapot, úgy a fürdőszobában a burkolt felületek alatti felületeken is meg kell szüntetnünk a szivárgást. A fürdőszobai vízszigetelésről döntően egy rendszer részeként csempe- és járólapragasztás során beszélünk.

A terasz és az erkély vízszigetelése – Problémák és megoldások

Tél végén sok otthonban fény derül a nem megfelelő szigetelésekre, főleg a hézagoknál és áttöréseknél, melyekre mindenki a lehető leggyorsabb, legegyszerűbb, ugyanakkor tartós megoldást szeretné megtalálni. Itt az ideje végiggondolnunk, hogyan újítanánk fel régi teraszunkat, erkélyünket. Mielőtt kőműves kanalat ragadnánk, nézzünk át néhány fontos információt a kültéri burkolással kapcsolatban!

A vízszigetelés fontossága - Zárjuk ki otthonunkból a vizet!

Egy családi ház építésekor a vízszigetelésből származik a költségeknek nagyjából az 5%-a és a reklamációknak mintegy a 90%-a. Ezért is kormányrendelet mondja ki, hogy az építményt és a részeit védeni kell a víz, a nedvesség (talajvíz, talajnedvesség, talajpára, csapadékvíz, üzemi víz, pára, stb.) káros hatásaival szemben.

Utólagos szigetelés a tetőtérben. Gyors és problémamentes megoldások víz- és hőszigetelésre

A tetőtér – hiába remek lehetőség újabb helyiségek kialakítására – gyakran az egyik legproblémásabb része a lakóépületeknek. Ha a víz- és hőszigetelés nem megfelelő, elvész a kényelem is. Szerencsére azonban mindez egy alapos felújítással orvosolható.

Vízszigetelési problémák megelőzése teraszokon, erkélyeken, vizes helyiségekben - egy komponensű, rugalmas vízszigetelő habarccsal

A vízszigetelés hiánya, vagy a helytelen kivitelezés következményeként számos kellemetlen problémával kell szembenéznünk. A helyzet azonban nem reménytelen! Megfelelő anyagok felhasználásával ezek a gondok orvosolhatók.

Hőszigetelés mindenkinek: trendi lapostető – kockázatokkal

Szakemberek szerint az otthoni energiaveszteség legalább feléért nem a megfelelően hőszigetelt falak (30%-ban) és a tető felelős (20%-ban). Éppen ezért nem véletlen, hogy otthonunk hőszigetelésének tervezésekor ez a két terület kerül először fókuszba. Még alaposabb megfontolást igényel, ha a manapság egyre népszerűbb lapostető fedi a házat.

Falszigetelés saját kezűleg

A falazat nedvesedése, a talajból beszivárgó nedvesség sokak előtt ismert probléma. A védekezés nem halogatható sokáig, hiszen a falazat károsodása az épület szerkezetet sem kíméli. Megfelelő anyagok felhasználásával magunk is nekiláthatunk a kárelhárításnak.

Teljeskörű lakásfelújítás lépésről lépésre

A jó adottságokkal rendelkező, Budapest belvárosában található, tetőtéri lakás meglehetősen rossz állapotban került a tervezők kezébe. Az átalakítás legfontosabb pillanatait örökítettük meg, a végeredmény pedig példaértékű.

Vizesedő lábazat, elkerülhetetlen felújítás

Házunk, kerítésünk egyik legkényesebb része a lábazat, mely mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. A lábazat közvetlenül érintkezik a földdel és nem csupán a csapadék éri, hanem a járdáról is visszaverődik ide a szennyeződés. Több oka is van tehát annak, hogy a szigetelés elégtelensége miatt egyenes út vezet a vizesedéshez.

Önnek ajánljuk