A tervezett módosítások szerint bővülhet az építési engedély helyett egyszerű bejelentéssel épülő lakóingatlanok köre.

Megjelent a Építési törvénnyel kapcsolatos változásokat tartalmazó kormányrendelet. Az új szabályok július 1-től érvényesek, de fontosak az átmeneti és a már megkezdett építkezésekre vonatkozó szabályok is.

Január 1-jétől változásokat vezettek be az energetikai tanúsítás területén. A következőkben pontokba gyűjtjük a legfontosabbakat.

Aki zártkeri ingatlan tulajdonosa, mielőbb keresse fel a helyi földhivatalt és intézkedjen a művelési ág alól kivett terület bejegyzéséről. Ezt mostantól egy éven belül lehet megtenni, utána azonban nagyon nehéz lesz eladni a zártkertként meghagyott ingatlant.

Az elmúlt évek építkezést megelőző időszakát a túlzott adminisztráció, a nehézkes engedélyeztetés és az ezekhez társuló magas költségek jellemezték, amiért cserébe ellenszolgáltatás, segítség nem járt.

Elektronikus építési napló, e-építési napló – módosították a kormányrendeletetA kormány módosította az elektronikus építési naplóról vagy e-építési naplóról szóló, 2013. október 1-jétől hatályos rendeletét.

Újra változik a Gázipari Műszaki Biztonsági SzabályzatÚjabb változás várható a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendeletben és a Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzatban. Ezek a változások az ingatlanok tulajdonosait érintik.

Elektronikus építési napló, e-építési naplóAz építési naplót a 2013. október 1-je után induló építkezéseken elektronikus formában kell vezetni. A korábban elkezdett építkezések építési naplóját papír alapon is be lehet fejezni. Az építési napló fogalma és tartalma, vezetésének főbb szabályai nem változnak.

Megváltozott a Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (Fotó: cepolina.com)

Megváltozott a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendelet és a Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat.

Építési engedély ÉTDR2013. január 1-jétől változik az építési engedélyeztetés hatósági rendje. Az építési engedélyezés eljárását elektronikus alapra helyezik át. Az új rendszer teljes neve: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, rövidítése ÉTDR.